Условия

Общи правила на проекта „Книгата, която ме вдъхновява“

От 4 август 2014г., в продължение на 10 седмици, тук всеки ще може да предложи книга или книги, които смята за вдъхновяващи и важни. Такива книги, които смятате, че са променили живота или мисленето ви, или просто считате за велики. Търсим онези заглавия, които си струва да присъстват във всяка библиотека и които е хубаво да се четат и от идните поколения.


Като финал на проекта се счита обявяването на 30 заглавия, които чрез положително гласуване, са събрали най-много гласове.


Правила за предложения

Защо да предложите книга, която ви вдъхновява?

Вие обичате да четете и познавате онзи неподправен възторг, който се надига у нас при четенето на истински стойностна книга, нали? А след възторга идва и желанието да кажем на целия свят, че такава книга съществува и е важно тя да бъде прочетена от възможно най-много хора!


Предлагайки и аргументирайки номинацията си, вие допринасяте за популяризирането на една или повече книги и давате възможност на още хора да се заразят от прекрасното й въздействие. Пък и какво по-голямо удоволствие, след самото четене, от това да намериш съмишленици и да се увериш, че си помогнал на поне още един човек да открие магията на четенето?


Как да предложите книга, която ви вдъхновява?

Попълнете формата в секцията Предложи книга и споделете активността си с вашите приятели и познати.


Предложенията трябва да съдържат:

  1. Заглавие на книгата.
  2. Автор на творбата.
  3. С какво книгата ви вдъхновява?

*Изключително важно е името на книгата да е правилно изписано.


Всеки може да предложи една или повече книги, без ограничения в броя, в течение на целия проект. Няма ограничения и за жанра на книгите – художествени, мотивационни, детски, научни, въобще, каквито ви харесват. Всяко заглавие може да участва – българско или чуждестранно. Могат да се предлагат и книги, непубликувани досега на български език


Всеки може да предложи повече от една вдъхновяваща го книга, но всяко от заглавията може да бъде номинирано само веднъж.

Ако едно заглавие бъде предложено едновременно от няколко човека, за гласуване ще отиде първата най-пълно обоснована номинация. Ако предложеният текст стигне до гласуване за седмицата, то всеки ще може да го подкрепи с положителен глас.


Вид гласуване

Гласуването се провежда онлайн и е положително, т.е. гласовете са позитивни – “За“.


Какво става с предложените през седмицата заглавия?

В продължение на 10 седмици ще се приемат предложения за вдъхновяващи книги. Всяка седмица ще се прави обобщение на предложенията и одобрените от организатора заглавия ще бъдат подложени на гласуване през следващата седмица. Гласуването има за цел да определи финалистите за седмицата, изпращайки трите най-гласувани кандидатури във финала. За десет седмици ще определим трийсетте най-вдъхновяващи според вас книги и после ще ви дадем възможност, в рамките на 2 седмици, да подредите финалния списък по ваш вкус.


Петте книги, събрали най-много гласове, но не се класирали в първите три места ще бъдат автоматично прехвърлени за гласуване през следващата седмица.


Всички останали заглавия могат да бъдат повторно предложени и отново да бъдат подложени на гласуване според регламента.

Книгите от десетата седмица, които не получат гласове, за да се класират като финалисти, нямат възможност да бъдат предлагани отново.


Предложения, гласуване и класиране

Всяка седмица, от понеделник до неделя, ще може да се правят предложения за вдъхновяващи книги. Организаторът следва да даде одобрението си за всяко предложено заглавие, преди то да получи възможност да се гласува в негова подкрепа през следващата седмица.


Всеки може да гласува за една предложена книга еднократно.


Всеки може да гласува за повече от едно предложено заглавие.


Всеки понеделник ще бъдат обявявани заглавията, които получават право да се гласува в тяхна подкрепа. В неделята от същата седмица се прекратява гласуването и трите книги с най-много гласове стават финалисти.Те се обявяват в понеделник (следващата седмица). След като един текст бъде определен за финалист, то гласуването за него се преустановява. Повторно предложение за същата книга не се допуска, тъй като е безпредметно.

Правила и санкции:

Организаторът има право да премахне без предупреждение и спре от участие в конкурса предложено заглавие, ако прецени, че текстът влиза в противоречие с мисията и визията на проекта. По тази причина няма да бъдат толерирани книги, пропагандиращи политически или религиозни доктрини, насилие и жестокост, расови/полови/етнически предразсъдъци и всичко друго, преценено за неуместно от Организатора. Изпратени кандидатури, без прикрепено смислено мотивационно описание, няма да бъдат допускани до гласуване също.

С оглед на добрите практики, не се допуска манипулирането, търгуването, разменянето или фалшифицирането на гласове на публиката, в подкрепа на предложените книги. При идентифицирането на подобни действия ще следва дисквалифициране и прекратяване участието в проекта.

Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки и материали, които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на предложението му и прекратяване правата му за участие в проекта.

След обявяването на книгите седмични финалисти, гласуването за тях няма да е възможно.

С предложението си предлагащият декларира, че е получил предварително всички необходими съгласия за предоставяне на информация от и за всички лица, имащи отношение към изпратените изображение, текст и видеоматериали и използването им от страна на Организатора и няма да накърни никакви права на третите лица. Ако необходимите съгласия не са получени предварително, то предлагащият гарантира с действията си, че не злоупотребява с чужда личност или авторски права.

Организаторът има право да промени регламента в процеса на проекта, без предварително предупреждение.


Финалисти

Представяме ви финалистите от изминалата седмица (13.10.2014 - 19.10.2014).

Маверик

Това не е роман или пък книга по бизнес и мениджмънт. Това е една от най-силните и вдъхновяващи авто...

Приказка за Стоедин

Освен че е увлекателна като сюжет, книгата е пълна с оригинални мисли и невероятно чувство за хумор....

Четирилогията: Железният светилник, Преспанските камбани, Илинден, Гласовете ви чувам

Много български роман. Обхваща голяма бурна епоха. Човешки отношения, национални и църковни борби, п...


Организатор
JobTiger.bg
Медийни партньори
Фондация Буквите Сиела Колибри Online Книжарница | Хермес БГ Книга Библио Библиотеката Списание Гранта Кафене.бг Уча се ProBook.bg New Trend