23 компании се представиха на първото изложение „Дни на кариерата“ в Габрово

23 компании се представиха на първото изложение „Дни на кариерата“ в Габрово

На 26 април 2017 г., от 10:00 ч., в ТУ Габрово, се проведе първото издание на  форума за студентски стаж и кариера в страната – „Дни на кариерата“, организиран от компанията за комплексни HR услуги JobTiger. Габровското издание на форума бе открито от доц. д-р инж. Илия Железаров – заместник-ректор „Научноизследователска работа“ – ТУ Габрово, доц. д-р инж. Стефан Иванов – Директор кариерен център, г-жа Таня Христова – кмет на Габрово, доц. д-р Лиляна Русанова – Заместник-ректор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ и г-н Светлозар Петров – управител на JobTiger.

Форумът бе посетен от над 400 студенти и млади хора. Всички те имаха възможността да се срещнат с водещи компании от страната и региона, които предлагаха на своите щандове различни кариерни възможности – както стажове, така и постоянна работа. Работодатели и кандидати имаха пет часа на разположение, за да обсъдят съвместно отворените позиции и възможностите за кариерна реализация на младите хора.

В това първо за града изложение представителите на компаниите-участници имаха възможността не само да разговарят с посетителите, но и да разгледат базата и лабораториите на университета.

Непосредствено след финала на изложението, от 15:00 часа в заседателната зала на библиотеката на университета се проведе и кръгла маса с местния бизнес на тема: „Развитието на пазара на труда – фактор за устойчивото икономическо развитие на Габрово“. Дискусията бе инициирана от Община Габрово в партньорство с JobTiger и Техническия университет. По време на разговорите бяха обсъдени различни мерки и инструменти за привличане и задържане на младите хора като работници в габровските производства. Освен това бе дискутирана и адекватността на професионалното образование, по отношение на потребностите на бизнеса.

Свързани публикации