27-те професии, които са най-вредни за здравето

27-те професии, които са най-вредни за здравето

В някои професии има повече рискове за здравето, отколкото в други. Има по-голяма вероятност медицинска сестра, работеща в болница, да се зарази с инфекциозно заболяване, отколкото адвокат, работещ в собствен офис. Ето кои са 27-те най-нездравословни професии, обобщени от Business Insider благодарение на базата данни на американското министерство на труда.

27.Радиолози

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 52.8

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на радиация: 87

Излагане на болести и инфекции: 85

Време, прекарано в седнало положение:

26.Оператори на машини за металообработване

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 52.8

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 100

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 96

Излагане на вредни условия:

25.Балсаматори

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 52.8

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на болести и инфекции: 83

Излагане на замърсители: 83

Излагане на вредни условия: 75

 1. Работещи по инсталирането и ремонта на асансьори

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 52.8

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на вредни условия: 98

Излагане на замърсители: 82

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 61

 1. Технолози в ядрената медицина

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 53

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на радиация: 100

Излагане на болести и инфекции: 93

Излагане на замърсители: 44

 1. Монтажници и механици на хладилна техника

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 53.3

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на вредни условия: 93

Излагане на замърсители: 91

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 71

 1. Медицински сестри в спешно отделение

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 53.5

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на болести и инфекции: 99

Излагане на замърсители: 65

Излагане на радиация:

20.Работещи при извличане на газ, нефт или в минното дело

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 53.7

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 94

Излагане на вредни условия: 89

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 77

 1. Работници в химически заводи

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 53.7

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на вредни условия: 99

Излагане на замърсители: 96

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания:

18.Лекари в спешна помощ и парамедици

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 54

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на болести и инфекции: 89

Излагане на замърсители: 73

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 53

 1. Оператори на машини в минното дело

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 54

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 100

Излагане на вредни условия: 98

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 64

 1. Майстори на предмети от огнеупорни материали

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 54.8

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 100

Излагане на вредни условия: 85

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 85

 1. Събирачи на боклук

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 55

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 97

Време, прекарано в седнало положение: 69

Излагане на болести и инфекции: 63

 1. Специалисти по ядрена техника

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 55.2

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на радиация: 89

Излагане на вредни условия: 77

Излагане на замърсители:

13.Подготвящи медицинското оборудване

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 55.7

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 94

Излагане на болести и инфекции: 92

Излагане на вредни условия: 64

 1. Пилоти

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 55.7

3 най-опасни риска за здравето:

Време, прекарано в седнало положение: 93

Излагане на радиация: 73

Излагане на замърсители: 68

 1. Оператори на сонди за добив на нефт и газ

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 56

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 100

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 93

Излагане на вредни условия: 91

 1. Хирургически и медицински асистенти и технолози

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 57.3

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на болести и инфекции: 88

Излагане на замърсители: 80

Излагане на вредни условия: 69

 1. Работещи в котелни отделения

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 57.7

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 99

Излагане на вредни условия: 89

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 84

 1. Работещи във ВиК и пречиствателни станции

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 58.2

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 97

Излагане на вредни условия: 80

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 74

 1. Хистолози

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 59

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на вредни условия: 88

Излагане на замърсители: 76

Излагане на болести и инфекции: 75

 1. Имиграционни власти и митничари

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 59.3

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 78

Излагане на болести и инфекции: 63

Излагане на радиация: 62

 1. Подиатристи

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 60.2

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на болести и инфекции: 87

Излагане на радиация: 69

Излагане на замърсители: 67

 1. Ветеринари

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 60.3

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на болести и инфекции: 81

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 75

Излагане на замърсители: 74

 1. Анестезиолози и техните асистенти

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 62.3

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на болести и инфекции: 94

Излагане на замърсители: 80

Излагане на радиация: 74

 1. Стюардеси

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 62.3

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 88

Излагане на болести и инфекции: 77

Риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 69

 1. Стоматолози и дентални хирурзи

Общ резултат за негативно влияние върху здравето: 65.4

3 най-опасни риска за здравето:

Излагане на замърсители: 84

Излагане на болести и инфекции: 75

Време, прекарано в седнало положение: 67

Свързани публикации