30% от професиите съществуват отскоро

„Необходимо е много по-рано учениците да избират професия и да се подготвят за нея в реална работна среда. Кариерното ориентиране се случва късно, ненавреме и не навсякъде“.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова пред депутатите от парламентарната комисията по образование и наука, представители на местната власт, бизнеса и учители във Велико Търново.

Тя посочи също, че България е на четвърто място по липса на подходяща работна ръка след Унгария (27,2%), Великобритания (17,5%) и Полша (15,8%).

В момента се преразглеждат структурата и механизмите за актуализиране на Списъка на професиите в професионалното образование и обучение. 30% от съществуващите днес професии не са съществували преди 20 години и може да очакваме на всеки пет години да има нова професия, посочи Михайлова.

Тя изтъкна, че една и съща професия ще изисква различен набор от умения, защото те ще позволят на хората да преминават от обучение към заетост и обратно, както и от една степен на образование в друга и от една страна в друга. Няма чиста специалност, изисква се базова компетентност и електронни умения, обясни заместник-министър Михайлова.

Свързани публикации