5 стъпки към заплатата, която заслужавате

5 стъпки към заплатата, която заслужавате

Пътят към мечтаната заплата често е труден и зависи от професионалния опит, образование и умения.

Ако обаче имате ясна цел и разполагате с достатъчно информация – например от Zaplatomer.bg, може по-лесно да получите заплата, от която да сте доволни.

Тази статия е кратко ръководство за това как отчитайки спецификите на пазара на труда да се преборите за по-справедливо възнаграждение.

Как да определите заплатата, която заслужавате?

Може би най-трудната част, за да отговорите на въпроса „Каква заплата заслужавам?“, е да определите границата, под която не искате да бъдете, когато договаряте възнаграждението. От една страна искате да печелите достатъчно, така че да покривате всички разходи без проблеми и същевременно да можете да харчите за свободното си време и да имате спестявания. От друга страна обаче трябва да вземете предвид и „правилата“ на пазара на труда и по-специално факта, че уменията ни се оценяват чрез заплатата, която получаваме.

Реалността е, че всяка работна позиция има стойност, която отразява състоянието на икономиката, нивото на производителност, опит и трудов стаж, отговорностите за управление на хора, както и мястото на работата. Последният фактор комбинира различни разходи за живот в различните региони (животът в по-космополитни места е „по-скъп“, отколкото в периферията и т.н.), както и колко експерти за дадената позиция са на разположение на пазара на труда.

Днес има повече прозрачност относно информацията за заплатите, така че е добре да започнете да проучвате възможностите си. Можете да направите това като разглеждате обяви за работа, в които има публикувани заплати или портали за заплати като Zaplatomer.bg.

thinking

1. Направете проучване и разберете какви са реалните заплати за позицията ви

Понякога работодателите посочват стартова заплата в обявите за работа, така че можете да получите определена представа за приходите за вашата позиция от тях. Въпреки това обявите няма да ви покажат каква реална заплата евентуално ще се договори, как ще расте тя с времето и колко наистина бихте получавали.

Порталът за заплати ще ви даде по-добър старт, защото хората предоставят информация за реалните си приходи на конкретна позиция, които могат да ви дадат ясна представа каква е средната заплата или медианата за вашата позиция.

 

Zaplatomer.bg

2. Поставете ясна и реалистична цел

Ако мечтаната ви заплата е по-висока от резултата, който получавате в уебсайта за заплати Zaplatomer.bg, може би все още нямате достатъчно опит или очакванията ви не отговарят на реалността. Стойността на труда на дадена позиция е комбинация от опит, умения, образование и изисквания на пазара на труда (например IT архитект печели значително повече от асистент продажби).

Ако от по-високата заплата ви делят опитът, определена специализация или повишение, търпеливо и целенасочено предприемете необходимите действия, за да ги постигнете. Въпреки това, стремете се винаги да бъдете реалисти, в противен случай ще се разочаровате.

Ако ви предстои интервю, на което трябва да кажете очакванията си за заплата, бъдете открити и кажете какви са сегашните ви умения и какви са вашите амбиции и очаквания относно бъдещата ви заплата. Опитайте се да се споразумеете с работодателя си да преразгледа заплатата ви след като придобиете повече опит. Добра идея е, ако бъдещото увеличение на заплатата ви е включено в трудовия договор.

3. Поинтересувайте се от нефинансовите придобивки

Разполагате ли със служебен телефон, който използвате и за лични цели? Работодателят ви поема ли разходи за спорт, масажи, кафе, напитки и пресни плодове в офиса или пътуване до работното място? Имате ли достъп до различни интересни събития? Опитайте се да превърнете всички придобивки, които получавате в тяхната финансова стойност, за да разберете колко обикновено бихте плащали за тях. Тези придобивки също са част от пакета възнаграждения за вашия труд.

Затова на интервюто попитайте какви финансови и нефинансови придобивки предлага работодателя, за да ги вземете предвид при изчисленията.

massage

4. Преговаряйте за заплатата

Ако чувствате, че възнаграждението ви не е справедливо спрямо пазарната ситуация или отговорностите ви, опитайте се да преговаряте за заплатата си с шефа си в подходящ момент. Такива моменти са например края на изпитателния период, годишната оценка на представянето, повишение, смяна на длъжността или смяна на работодателя.

Успехът е в това да изравните очакванията си с възможностите на работодателя.

5. Отделете време

Една от най-важните променливи, която се свързва с хората, които са проправили пътя си към успеха е времето.

Развитието отнема време, през което да изградите кариера, да натрупате експертиза и професионален опит, благодарение на които да сте уверени в очакването си за финансово възнаграждение.

time

Разбира се тези съвети не са универсални за това как да получавате по-висока заплата. Те представляват инструменти, за да си изградите подход към кариерното ви развитие и вашата заплата, особено ако сте недоволни от положението, в което се намирате.

Zaplatomer.bg

Свързани публикации