CEO конференция: Лидерите на бъдещето ще управляват мотивация, а не процеси

На 10 май 2012 се проведе първото издание на CEO conference в София, в което  мениджъри на български и международни компании обсъждаха бизнес климата в България и говориха за ефективно управление на персонала, за управление на промените и оптимизация на разходите.

Във видеото ще чуете прогнозите за пазара на труда в панела за управление на човешкия капитал.

Според директора на JobTiger Светлозар Петров в близките 10-15 години в бизнеса ще се премине от корпоративно регулирани фирми със строги вътрешни правила към по-семеен тип отношения в рамките на компанията. Това ще даде на всеки възможност да прояви потенциала си в по-творческа обстановка. Например, все повече служители ще имат шанс да се занимават един ден в седмицата със странични проекти, които са им интересни, и дори да работят от вкъщи – нещо, което е било немислимо преди десет години.

Според Кирил Калев от KANET Business Services това, което пречи на компаниите да са ефективни, е липсата на комуникация между хората в организацията. Той също споделя мнението, че работата от дома започва да се разпространява като форма на труд и спестява много разходи на фирмата.

Антоанета Георгиева, HR мениджър в Sopharma Trading, наблегна върху това, че фирменото обучение е важен елемент от корпоративната политика на всяка компания. Според нея желанието за повишаване на квалификацията трябва да идва от самите служители, без да се налага да бъдат притискани от работодателите. В бъдеще служителите ще бъдат много по-гъвкави и с лекота ще приемат нововъведенията, защото сегашните поколения растат в постоянно променяща се среда.

Корнелия Венева, HR мениджър в SAP Labs Bulgaria, сподели, че развитието на всеки човек е негова собствена отговорност, защото знанието е лесно достъпно, компаниите осигуряват обучения и условия за развитие, но от самия човек зависи какво и колко ще вземе за себе си. Лидерите в бъдеще ще трябва да управляват енергия, мотивация и ангажираност, а не процеси.

Стела Узунова от AIMS Human Capital твърди, че наближава моментът, в който  хората, търсещи работа, ще избират работодателите си според това доколко те са социално ангажирани и екологично мислещи.

Според Рада Йосифова, HR мениджър в PricewaterhouseCoopers, отношенията между хората в една организация ще стават по-близки и след десет години няма да имаме и спомен от начина, по който работим и управляваме хората в момента.

Свързани публикации