Искате работа? Търсете я там, където се предлага

Искате работа? Търсете я там, където се предлага

В цялата история на човечеството има една константа – промяната. Климатът се изменя, морета се отдръпват или прииждат и онзиденшните градини стават пустини. Култури и цивилизации достигат своето величие и после изчезват. Хората мигрират. Земеделски държави стават индустриални, а след индустрията идва нещо друго…

Познато ли ви е?

България също се променя и едва ли ще бъде в бъдеще в топ 3 на износителите на домати например, колкото и да ни се иска. Както едва ли пак някога ще имаме най-големия металургичен комбинат. Съвременният свят е различен, и изисква нови продукти и умения. И това най-добре се отразява от икономиката. И ако сте от хората, които не могат да си намерят работа в него, значи вероятно сте част от своеобразно малцинство. Поне така говори статистиката.

За последните 2 години от средата на 2013 г. до средата на 2015 г. броят на заетите в България се увеличава със 71 хиляди. Някои отрасли се свиват, но в пет от икономическите браншове за този период добавят толкова повече работни места, че компенсират промяната в позитивна посока, се казва в специален доклад на „Индъстри уоч“ по темата.

iwatch1

За последните 12 месеца до средата на 2015 г. двигателите на новата заетост са преработващата индустрия, аутсорсингът и бизнес услугите и секторът на ИТ и комуникационни услуги – общо 41 хиляди допълнителни работни места. И това не е изненадващо. В периода 2008-2013 г. се наблюдаваше бързо развитие на секторите на информационни технологии и аутсорсинг на бизнес процеси. През 2014 г. са изнесени ИТ услуги, възлизащи на 4.4 пъти над обема от 2008 г.

Освен динамичното развитие на ИТ сектора, в годините след кризата се увеличи интересът към България като аутсорсинг дестинация, а това доведе до ръст на заетите в сферата на професионалните дейности. От 2008 г. насам заетостта в секторите на информационните технологии и професионалните дейности, включително аутсорсинга, се е увеличила с 8% общо за страната. В София и Пловдив работните места в този сектор се повишават съответно с 16% и 15% спрямо 2008 г.

Рязкото увеличаване на търсенето на софтуерни специалисти доведе до значително повишаване на заплатите в сектора. В периода 2008- 2013 г. средната заплата на ИТ специалистите в България се повишава с 57%, при среден ръст на заплатите в страната с 42% общо за всички сектори. Сред големите области най-осезаемо се повишават заплатите на софтуерните специалисти в Пловдив (с над 70% за 5 години) и Русе (с 69%). В периода 2008-2013 г. заплатите на наетите в ИТ фирми в столицата са се повишили с близо 50%.

Работещите с по-ниска квалификация са привлечени основно от индустрията, в частност преработващата промишленост. Интересен факт е, че Пловдив се очертава индустриалната столица на България – местните компании осигуряват заетост на 13% от наетите в индустрията, а в индустриалните фирми в столицата работят 12% от всички наетите в преработващата промишленост в страната, се казва още в доклада. Сред водещите индустриални центрове в България попадат и Благоевград, Стара Загора и Русе. Заплатите за нискоквалифициран персонал растат най-бързо в Пловдив – около 19-22% за 2 години, и Русе – 15-18% ръст за същия период. Износът на страната също расте, като областите с по-силно развита преработваща промишленост успяват умело да се възползват от възможностите за износ към нашите основни търговски партньори в Европа и Азия. Общият износ на България през 2014 г. е близо два пъти по-висок в сравнение с износа през 2009 г. Най-значително се увеличава износът на резервни части и оборудване, чийто износ се е утроил спрямо 2009 г. Над два пъти по-голям е износът на пластмаса и каучук, лекарства и козметика и превозни средства, а близо два пъти по- голям е обемът на изнесените електрически машини и храни.

iwatch2

Така че ако искате работа, търсете я там, където се предлага. А ако се стремите към по-висока заплата, придобийте правилните умения, които пазарът търси. България е тръгнала по пътя на ИТ и аутсорсинг услугите и постоянно се доказва позитивно в тази област. Българи печелят заплати на нивото на Западна Европа (а понякога дори по-добри), и работят в много добри условия, без да се налага да емигрират. Компаниите от бързорастящите сектори постоянно търсят нови хора, и дори се оплакват, че не достигат – затова и вие можете да станете част от този бизнес. Въпросът е единствено дали искате да го направите.

Свързани публикации