ISTA 2013 представя иновации и добри практики в разработката и автоматичното тестване на софтуер

За трети пореден път международната конференция Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2013 ще събере в София експерти в разработката и автоматизираното тестване на софтуерни продукти и системи. Събитието ще се проведе на 14 ноември, 2013 в комфорта на залата от ново поколение – Sofia Event Сenter в столичния Paradise Мall. Очаква се конференцията да събере няколкостотин софтуерни инженери, които ще дискутират иновациите в създаването на качествени приложения. Посетителите ще имат възможност да получат практически съвети в подхода към автоматизираното тестване, както и да видят добри практики от ежедневната дейност в отделите на водещи софтуерни компании.  

ISTА 2013 продължава активното развитие на формата на конференцията като предлага двойно по-голяма програма с нови възможности за интеракция с аудиторията. Тази година събитието включва два паралелни презентационни трака, както и фокусиран панел от 4 практически сесии или т.нар. hands-on labs. В последните, малки групи от участници ще работят върху задачи в реална среда и с помощта на ментор ще се справят с конкретни казуси, стъпка по стъпка.

Едновременно с това специалното отворено пространство и обособената експо зона ще предложат допълнителни презентации и възможности за дискусии.

В програмата тази година са привлечени чуждестранни лектори от САЩ, Израел и Индия, които допълват усилията на българските експерти от общността по представянето на актуалните технологии и инструменти при разработката и автоматичното тестване на софтуерни продукти и системи.

Участието в конференцията е платено с вход от 99 лв, след регистрация на: http://istabg.org

ista

Един от важните акценти в програмата тази година се фокусира именно върху темата за автоматизацията на тестовете и непрекъснатото усъвършенстване на процесите по разработка и внедряване на софтуерни продукти и системи (или т.нар. Continuous Delivery). На горещата темата е посветен уникален и авторски разработен формат, в който участие на голямата сцена едновременно ще вземат експерти от VMware, SAP, Software AG и HP. В разширената дискусионна част от този панел ще може да участва директно и аудиторията, като задава свързани с темата практически въпроси.

Останалите лекции в конферентната програма включват широк кръг от интересни теми, сред които: автоматизирано тестване на отделни фрагменти с програмен код и инструменти за постигане на близо 100 процента покритие на този код; начини за автоматизиране на самите резултати от автоматизираното тестване; автоматизирано тестване на мобилни приложения за Android; автоматична проверка на нивото на сигурност и защита на мрежа, в която работят клиентски приложения – вероятни точки за пробив; разработка на високопроизводителни аналитични решения; едновременно тестване за множество платформи с Cucumber и много други.

След огромния интерес към hands-on labs формата миналата година и сега ISTА 2013 предлага целодневен панел с практически сесии. Пълната програма и информация за всички лектори можете да откриете на сайта на конференцията http://istabg.org

Националната конференция Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2013 има за цел да бъде мястото, на което компании с различна степен на опит и ресурси в областта на автоматизирано тестване на софтуер да се срещат ежегодно и обменят ефективно знания и опит. Събитието през 2013 и въвеждането на международния формат е поредната стъпка в посока създаване на интернационална общност от специалисти с интерес към автоматизираното тестване на софтуер и канали за споделяне на иновативни идеи и практики в тази област.

ISTA 2013 се осъществява с подкрепата на 7 водещи софтуерни компании: VMware Bulgaria, SAP Labs България, Infragistics Bulgaria, Experian, Musala Soft, Skrill и HP.

Публикации от серията