Какви са ползите от участието в HR Industry?

Какви са ползите от участието в HR Industry?

На 9-ти февруари, в Интерпред-СТЦ София, ще се проведе шестото издание на браншовия форум HR Industry. Това е единствено по рода си събитие, което събира на едно място най-значимите и иновативни компании от сферата на човешките ресурси. Изложителите оперират в различни сфери на дейност –  подбор, оценка на персонала, обучения, тренинги и тиймбилдинги, обработка на възнаграждения, HR аутсорсинг, здравно и пенсионно осигуряване, трудова медицина, консултантски услуги и одит, временна заетост, ваучери за храна, работно облекло и подаръци, както и всички други области, свързани с привличането, развитието и мотивирането на служителите.

Участниците често са утвърдени компании с опит и фирмено ноу-хау. За тях това събитие предлага не просто възможност да се представят за първи път пред публика, а множество ползи, които съдържат потенциала да направят бизнеса им още по-печеливш и видим за клиентите.

Една важна полза е шансът всяка фирма да „си свери часовника“. Това означава, че на изложението традиционно се представят най-новите услуги, както и всички актуални иновации, предлагани от една или друга компания в бранша. „Къде се намирам сред всичко това?“ е въпрос, който в такъв случай възниква естествено. Сферата на HR е подчертано динамична и промените в нея понякога са много бързи и дори неочаквани. Липсата на бизнес развитие се наказва обикновено от пазара и клиентите. Именно затова е полезно да се „огледаме“ в огледалото на конкуренцията и да разберем, дали все още предложенията ни са на необходимото ниво.

Една друга полезна придобивка е и възможността за фирмено видеопредставяне. Какво означава това? Всяка година на изложението медийният екип на JobTiger интервюира някои от най-атрактивните изложители на събитието. Впоследствие тези видеоинтервюта се появяват в медийния сайт на организатора – jobtiger.tv. Това е чудесна възможност за безплатна позитивна публичност, от която би имала полза абсолютно всяка компания. Освен чисто имиджовия бонус, по този начин интервюираните изложители могат да представят фирмата си така, че в бъдеще да намерят дори и нови клиенти или партньори, благодарение на публикуваните клипове.

Разбира се, наличието на стотици колеги от бранша също не е за подценяване. Много от тях са опитни HR специалисти, задаващи водещите тенденции и работещи на високо професионално ниво. Срещата с тях е винаги обогатяваща, което си личи най-добре от семинарната програма. Тя, всяка година, е запълнена – както с презентации на участващи компании, така и с множество посетители, активно участващи в дискусиите. Всичко това създава едно неповторимо усещане за разбиране, за споделен смисъл и за активна професионална дискусия. Всички си тръгват обогатени от срещите, презентациите и разговорите и още на следващия ден започват да прилагат наученото в своята ежедневна работа. Това ни позволява да разглеждаме събитието и като средоточие на професионално знание от най-високо ниво.

Ползите от участието в изложението са многобройни и тук няма да се опитваме да обхванем пълния им спектър. Препоръчваме ви най-ангажирано да се включите и вие сред изложителите и да разберете от първа ръка какво представлява единственото HR браншово изложение в страната. Ще си тръгнете обогатени и мотивирани, което е повече от достатъчен довод за участие. Ще ви очакваме!

Свързани публикации