Кариерният център на НБУ консултира за работа в европейските институции

С Маргарет Тачева от Центъра за качество и кариерно развитие към Нов български университет (участник в Национални дни на кариерата в София) разговаряхме за стартиралия преди дни конкурс за администратори в институциите на Европейския съюз. Крайният срок за онлайн регистрация на кандидатите е 17 април т.г.

„Застаряването на населението е сериозен проблем за страните членки на ЕС и в частност за администрацията на европейските институции. В близките десет години ще се пенсионират над 30 % от служителите там. Целта на европейската служба за подбор на персонала (EPSO) е да привлече повече млади хора на стаж и работа, като дори е желателно да са завършили скоро. Затова през месец март се обявяват работни позиции, които са насочени към млади специалисти, завършили бакалавърска степен или са в последен курс”, обясни Маргарет.

Служителите в европейските институции получават много социални услуги и придобивки, както и стимули да се развиват професионално. Първо повишение могат да получат при задължителното условие да са усвоили, макар и на начало ниво, непознат за тях чужд език. Трудовото възнаграждение за администраторите на ниво „AD 5” е 4300 евро, а за „AD 7” достига до 5500 евро.

Професионални области

В тазгодишния конкурс за администратори се обявяват свободни места в пет области – „Европейска публична администрация”, „Комуникации”, „Право”, „Одит” и „Връзки с обществеността”, като кандидатите посочват избраната позиция още в началото на процедурата. Освен това профилите се предлагат в две нива на йерархията в зависимост от професионалния опит. Местата за администраторите от ниво „AD 5” са насочени към завършващи или наскоро придобили висше образование кандидати, докато за местата от ниво „AD 7” са необходими поне 6-7 години трудов опит.

Условия за кандидатстване

За да бъдат допуснати до конкурс, кандидатите трябва да отговарят на определени условия: европейско гражданство, роден език, който да е един от 23-те езика на ЕС, както и владеене на втори език, който трябва да е един от трите официални – английски, френски или немски. Кандидатите, на които им предстои да завършат образователна степен „бакалавър”, трябва да се дипломират до 31 юли 2012 г. Кандидатстващите трябва да направят регистрация и да разработят своя профил на сайта на EU Careers, чрез който се попълва необходимата информация, свързана с кандидатстването.

Стъпките в конкурса

След първоначалното подаване на документите конкурсът се провежда на два етапа. Първият се състои от компютърно провеждани тестове (CBT), които могат да се държат във всеки един от специалните тестови центрове навсякъде в Европа. Тестът ще съдържа следните компоненти: словесно-логическо мислене, математико-логическо мислене, абстрактно мислене и преценка на ситуация. Примерни тестове отново могат да бъдат намерени на официалната страница на службата. Най-добре представилите се на този етап ще бъдат поканени в център за оценяване в Брюксел, където се провеждат писмени упражнения, презентации, интервюта и симулации на работен ден. След успешното преминаване и през този етап имената на успелите кандидати се включват в списък, който се предоставя на институциите и от който те подбират и отправят конкретните предложения за работа към участниците.

За повече информация посетете www.eu-careers-online.eu и официалната Facebook страница за България.

Свързани публикации