Кариерното консултиране – модели в различни страни

 

CoverПрез изминалата седмица в България се проведе среща от  международна програма за обмен по Erasmus+, към проект “Work on It!” с участващи страни: Германия, Испания, Латвия и България. Като компания с опит и традиции в кариерното консултиране,  екипът от кариерни консултанти към JobTiger подкрепи и участва в изминалото седмично обучение.

Проектът цели подобряване уменията и компетенциите на педагози, кариерни консултанти и социални работници, занимаващи се с професионалното ориентиране на младежи. В рамките на “Work on IT!” бе създаден наръчник от систематизирани методи, инструменти и добри практически подходи, ролеви игри и техники, които да подпомогнат специалистите, работещи с младежи. Наръчникът  е разделен на три части: Обучения, коучинг и събития. Във всеки раздел се съдържа набор от различни интерактивни методи, събрани и тествани в практически срещи.BeFunky Collage

В практическата среща проведена в София от 09.10.  до 13.10.2017 г., взеха участие кариерни консултанти от JobTiger, представители на училищни кариерни центрове и неправителствени организации от Испания, Латвия и Германия, които обмениха опит и упражниха част от методите в наръчника на “Wok on IT!”

Всички участници в срещата оцениха кариерното ориентиране на младежите като съществен фактор за успешната им професионална реализация.

Повече информация за проекта, както и изготвения наръчник, можете да откриете на: http://www.workonit.eu/

Свързани публикации