Меки умения – каква е ползата от тях, как да ги откриваме и развиваме

umeniaВ последните години много се говори за така наречените меки или още наречени преносими умения. Една от тезите е, че те са поне толкова важни, колкото и професионалните умения и квалификацията на работещите.

За какво става дума?

Меки умения се наричат всички, несвързани с конкретната специалност умения. Като лидерство, комуникативност, умение за работа в екип, умение за избягване и разрешаване на конфликти, изграждане на доверие, управление на времето, вземане на решения, умения за преговори и т.н. Списъкът е дълъг. За разлика от „твърдите“ умения, които директно са свързани със специалността на конкретния човек, много по-трудни за измерване и установяване, но същевременно много полезни в работата.

Каква е ползата?

За хората, които работят сами, меките умения може би не биха имали значение. Но за всички останали, които работят в групи, те имат голямо значение. Лекотата на общуването, умението да се справяш с кризисни състояния, умението да разпределяш времето си и това на подчинените, лидерството, стават все по-важни и ключови за успеха в един все по-глобален и комуникативен свят. Впрочем списъкът на меките умения едва ли се нуждае от допълнителна реклама, освен простото им изброяване.

Нещо повече – все по-често необходимите меки умения стават част и от длъжностната характеристика за съответната позиция, както и от компетентностния модел, ако има такъв развит в компанията.

Как да ги откриваме?

Откриването на меките умения при интервю не е проста задача. Сред специалистите човешки ресурси са разпространени различни теории и похвати за установяването им, включително и специализирани професионални тестове. Обикновено тяхната роля в интервютата е именно установяване на меките умения, а твърдите се проверяват от съответните специалисти, с които новоназначеният ще работи.

Какво да правим, ако не разполагаме със специалист човешки ресурси във фирмата? Важно е първо да уточним кои са меките умения, необходими ни за конкретната позиция, и да помислим, с какви въпроси можем да проверим наличието им в кандидатите. За да можем да извлечем необходимата информация от интервюто и да вземем възможно най-информирано и обективно решение за назначаване.

Защо да ги развиваме?

Никой не е съвършен. Даже и при най-успешен подбор, с времето бизнесът налага използването на все повече и повече меки умения и трябва да помислим за развиването им у служителите си. Нещо повече – има професии, като инженерни или ИТ например, за които важи правилото, че упражняващите ги като цяло имат по-слабо развити меки умения. Същевременно съвременните бизнес нужди ги изискват от тях, за да е успешен екипът и цялата фирма.

Меките умения, както и твърдите, се поддават на изучаване. Никой не е „роден комуникатор“ или научен по рождение как да разпределя времето си. Според нуждите можем да включваме служителите си в подходящите външни, извършвани от специализирани фирми, обучения. Обучението, разбира се, може да е и вътрешно, ако имаме подходящите специалисти в компанията си.

В заключение е важно да повторим, че в съвременния свят меките умения стават все по-ключови за успеха на компаниите. Естествено те не могат да заместят твърдите, професионални умения и компетенции, но ги допълват, за да се постигне нужната за успеха смес.

Текстът е публикуван първоначално в сп. Business Club.

Свързани публикации