Милка Рачева, Head of HR, ADASTRA Bulgaria: Как да задържаме талантите в компанията

Милка Рачева, Head of HR, ADASTRA Bulgaria: Как да задържаме талантите в компанията
 1. Защо избрахте кариера в HR? 

  Завършила съм бакалавърска степен по Бизнес администрация във Великобритания и едни от най-интересните за мен теми по време на следването ми бяха тези, свързани с управлението на хора. Първата HR позиция, която приех, беше случайна. Бях в началото на кариерата си и ми беше предоставена такава възможност. Имах страхотния късмет да работя с една от най-добрите HR професионалисти в България и нейното менторство и отдаденост на професията ми помогнаха да припозная HR като моята пътека. Тази пътека изисква една съвкупност от бизнес ориентираност и нюх, широкообхватен поглед върху взаимозависимости, обективност, морални ценности, емоционална интелигентност, интуиция, които да работят в синхрон, за да постигам устойчиви резултати, които са както в интерес на компанията, така и в интерес на служителите. В това е ежедневното предизвикателство, което така и никога не ми омръзна, вече 16 години. Още по-интригуващо е сега, когато работя в консултантска ИТ компания.

 2. Как точно HR отделът допринася за задържането на служителите? 

  HR функцията е една от най-комплексните във всяка организация, защото основната й цел е да предоставя на организацията инструментите, с които всеки един ръководител да ръководи и управлява своите най-стойностни активи – хората. Всички основни HR дейности, активности,  политики, системи, програми и инициативи, са такива инструменти. HR процесите, които способстват резултатното прилагане на тези инструменти, трябва да бъдат максимално изчистени и изпълними. Основополагаща е ролята на HR отдела като вътрешен консултант, който подпомага всеки ръководител да може да разбира ролята и влиянието си, както и да се научи да прилага ефективно тези инструменти. Задържането на служителите е мисия и отговорност на всеки ръководител. Основна предпоставка за задържането на служителите е да бъдат информирани, да има отворен диалог, и да виждат и вярват, че компанията, за която работят, е стабилна и отговорна към тях. Ако HR функцията е изградена и се стреми да работи по този начин, приносът й към задържането на служителите е безспорен.

 3. Според проф. Адам Грант от Уортън служителите са обвързани по-трайно с компанията, когато намират смисъл в работата си. Има ли мисия, с която вие придавате допълнителен смисъл на работата във вашата компания?
  На първо място, всеки един колега трябва да разбира приноса си към компанията и ролята си в по-голямата картинка, за да вижда смисъл в работата си. Процесите и системите в Адастра, свързани с подбор, въвеждане, управление на представянето, вътрешна комуникация, подпомагат и акцентират върху това разбиране. В допълнение, за да не е голословен приносът, той трябва да бъде остойностен с необходимото признание и възнаграждаване. Системите за оценка на представянето, възнаграждение и допълнителни придобивки в Адастра се усъвършенстват ежегодно, за да постигат тази цел. Имплементирали сме различни инициативи за признание и благодарност. Установили сме основни канали на вътрешна комуникация, чрез които информираме колегите за новости в компанията, индустрията, пазара, както и ги въвличаме в създаването, изграждането и имплементирането на иновации и нововъведения.На следващо ниво на възприятие, свързано с лична удовлетвореност, хората виждат допълнителен смисъл и добавена стойност в работата си, когато тя им помага да постигат и своите лични цели, да оценяват ползата и за себе си. В Адастра се стремим да обогатяваме хората по различни начини. Стремим се да предоставяме възможности за учене и споделяне на знания, за развитие в различни роли и проекти. Имплементирали сме множество инициативи, които фасилитират споделянето на знания и професионалното развитие на колегите и извън проекти, за да чувстват те сигурност и удовлетвореност. Имаме създадена Адастра Академия, в която нашите по-опитни колеги могат да обучават и подпомагат ‚новобранци‘. Приоритетна задача на Академията е също така да усвоява, въвежда и прави достъпни за колегите нови технологии и области за развитие, като на фокус в момента са Big Data и Data Science.

  И може би най-мотивиращия допълнителен смисъл в работата си колегите усещат чрез възможността да подпомагат другите, да принадлежат и да споделят. Стремим се да поддържаме позитивна атмосфера и корпоративна култура на проактивност и инициативност. През цялата година провеждаме различни инициативи, които укрепват духа и тялото, и сплотяват екипа на Адастра. Непрестанно развиваме своята корпоративна социална отговорност и участваме в благотворителни каузи. Адастра Академия е също пример за това, чрез интензивната работа и взаимодействие с университетите в София и Варна. Всеки ден правим малки крачки, които помагат на хората да виждат допълнителен смисъл в работата си и да бъдат ангажирани с Адастра.

  Milka.инфо

Свързани публикации