Петте най-важни тенденции в HR-а през 2016 г.

Петте най-важни тенденции в HR-а през 2016 г.

Тази година HR C-Suite публикува електронна книга, описваща петте най-горещи тенденции в HR-а. (Компанията се занимава със стратегически публикации по темата и цели да свърже HR-а с реалните бизнес резултати). Ето и техния поглед по темата за най-значимите теми в HR света през тази година.

Във времена на постоянна промяна, всички организации говорят за развиване на лидерството, оптимизиране на подбора, управление на представянето и въобще, за промените на бизнеса и работното място. В този ред на мисли, HR специалистите са сред най-ангажираните в подобни процеси, опитвайки се да предвидят бъдещето, а не просто да реагират на случващото се. Именно затова е и толкова полезно да се разгледат най-актуалните тенденции. С тяхна помощ HR-ите биха могли да предусетят промените и да адаптират компаниите своевременно. Защото разликата между провала и успеха в днешно време може да е нещо толкова дребно, като навременното „улавяне“ и „използване“ на тенденциите.

И така, кои са тези пет структуропроменящи трендове, какво би следвало да е във фокуса на HR експертите и бизнес лидерите?

Култура и ангажираност

Първата тенденция е обобщена под името „Култура и ангажираност“. Истината е, че тази тема се появява във всички изследвания от последните няколко години. Според изследване на Deloitte от 2015 г., въпросната проблематика е „най-важният въпрос изобщо“. Поддържането на ангажираността на служителите продължава да е предизвикателство, особено след глобалната криза от 2008-2009 г. Нуждата да бъдат разбрани и използвани корпоративната култура и ангажираността остават централен стратегически фокус за фирмите.

Причината за това е, че изследванията сочат ясно – компаниите, в които служителите са ангажирани (поне 7 от 10 служители), показват по-добри финансови резултати и печалби. Обратният ефект е също налице – липсата на ангажираност проваля усилията на много фирми. Въпросът, който се поражда е – след като топ мениджмънтът знае за ролята на ангажираността, защо темата продължава да е проблематична? Проучванията сочат, че има ред препятствия, които пречат на ангажираността на сътрудниците. Сред тях – липса на формализирани програми за ангажираност с измерими цели и резултати, глобални мултикултурни комуникационни бариери, междувъзрастови бариери и неефективно лидерство. И това са само най-видимите бариери. Героят на новото време ще е онзи лидер или лидерски екип, който може да се справи с тези препятствия и в крайна сметка, да впрегне ангажираността на служителите за постигането на фирмените цели.

Трансформирането на HR

Това е респективно втората гореща тема. (В оригинал е „Reinventing HR”).

Една често засягана в дискусиите на HR експертите тема е трансформирането на HR и необходимите умения за практикуването му. Бизнес лидерите твърдят, че е от критично значение HR функцията да изплува над стандартните техники и похвати и да започне да осигурява бизнес предимства в новата икономика, при това, бързо.

Истината е, че тук ситуацията също не е оптимистична. Едва 5% от бизнесите оценяват HR функцията в компанията си като „отлична“. Онова, което може да подсили HR отделите е гъвкавостта, бизнес интеграцията, използването на масивите от данни и ефективността в привличането, задържането и развиването на талантите.

Икономиката на самостоятелните играчи

Икономиката не изглежда вече по същия начин, както преди голямата криза. Кризата доведе дотам, че множество хора се превърнаха в трайно безработни. Една немалка част от тях се справиха с намаляващия брой корпоративни работни места, като се превърнаха в самостоятелни играчи и малки предприемачи. Някои от тях избраха постоянно да се препитават по този начин, но други просто изчакват нови добри възможности. Но като цяло, все повече хора се препитават по този начин. В САЩ броят им е 30.2 милиона и се очаква да достигне 40 милиона до 2019 г. И това са само „независимите работници“.

Изследванията сочат, че тези хора са удовлетворени от модела на работа. 63% от тях дори са „много удовлетворени“. Следователно е съвсем логично, компаниите да използват труда на подобни волнонаемници, когато изпитат потребност. Това пък позволява на фирмите да бъдат по-гъвкави в несигурни икономически времена.

Когнитивни технологии

Друга тенденция, която следва да се държи под око, а при възможност и да се прегърне, се описва с термина „когнитивни технологии“ (или изкуствен интелект). Според изследване на Deloitte „нарасналата мощ на компютрите и софтуера да изпълняват когнитивни задачи предизвиква организациите да преосмислят структурата на работата и на способностите, от които техните служители се нуждаят, за да успеят“. Има много примери в тази посока:

  • Amazon все повече използва роботи, които тотално промениха склададжийската работа;
  • Domino’s предоставиха на потребителите възможността да поръчват с гласови команди през мобилно приложение;
  • Associated Press (AP) прилага вече в работата си изкуствен интелект, който пише текстове, неразличими от тези, писани от човек;
  • Google тества интензивно кола, която сама се управлява по пътищата.

Всичко това означава, че все повече работни места ще се заемат от машини. За HR отделите остава да осмислят как тази тенденция ще се отрази на екипите и как може да бъде приет на въоръжение изкуственият интелект. Тази необходимост не е еднакво напреднала в различните краища на света, но тъй като светът е „плосък“, няма да мине много време, преди темата да стане актуална навсякъде.

Работна гъвкавост

Работата в определен офис по 9 часа на ден започва да става отмиращ вид. Все повече хора работят дистанционно или само с периодично навестяване на офиса. Търсенето на гъвкава заетост единствено ще се увеличава.

Концепцията за баланс между гъвкава работа и личен живот е тема от известно време насам. HR-ите трябва да обмислят всички възможни последствия и ще е полезно да не се „противят“ на тренда, а да се опитат да извлекат максимума от него.

Авторите на доклада споделят, че всеки път, когато се изследват работните и HR тенденциите, едно нещо винаги се наблюдава – бързата промяна. Несигурна икономика, силна конкуренция и променящи се пазари – всичко това изисква да бъдем гъвкави и бързо да приемаме промяната като основополагащ принцип. Разбирането на тези принципи и използването им за постигане на организационните цели ще донесе на HR отдела изпреварваща и стратегическа роля.

Свързани публикации