Подробна информация за наемането на чужди граждани – „Синя карта на ЕС”

Агенцията по заетостта излезе с информация за всички заинтересовани работодатели. В нея се казва, че на официалната й интернет страница е публикувана в отделна секция подробна информация относно: режима на наемане на работа на работници-граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана заетост и издаване на единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС”.

Свързани публикации