Проф. Румяна Стоилова: „Има разминаване между оценките на работодателите и на младите хора“

През пролетта на 2016 г. изследователски институти от четири държави – България, Гърция, Норвегия и Швейцария проведоха координирано проучване, насочено към работодатели от пет сектора в техните страни. Изследването е проведено в рамките на проект ПРЕГОВАРЯЙ (NEGOTIATE): „Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа”. От българска страна  изследователският екип е от Института за изследване на обществата и знанието при БАН с ръководител проф. дсн Румяна Стоилова.

Секторите, към които бе насочено изследването са: машиностроене (механици), банково и застрахователно дело (банкови служители), здравеопазване (медицински сестри), туризъм (сервитъори) и информационни технологии (ИТ). Основната цел на реализираната онлайн анкета сред работодателите бе, от една страна, да изследва възприятието и оценката на работодателите относно младите кандидати за работа, а от друга – да разшири перспективата за предизвикателствата пред младите хора в прехода от образование към заетост.

Първото представяне на резултатите от изследването под формата на интерактивен доклад (на български език), е достъпен на адрес: https://negotiate-research.eu/survey-experiment/employer-report-bulgaria/. Сравнителните данни по държави и професии са достъпни на адрес: http://negotiate-research.eu/survey-experiment/.

Използвахме случая да разговаряме с проф. дсн Румяна Стоилова и да научим повече за резултатите от проекта. Това е втората ни среща с нея, а първата се състоя преди почти две години, когато отразихме старта на това интересно международно проучване.

Ръководителката на българския екип ни сподели по време на срещата някои акценти и ни помогна да се ориентираме по-пълноценно в изнесените резултати. Чуйте какво ни разказа тя за трудностите, които изпитват стартиращите професионалисти, за наблюдаваните в България тенденции и за възможните опасности пред младите хора у нас в непосредствено бъдеще.

Свързани публикации