Възстановяване на пазара на труда през януари 2023 г.

Възстановяване на пазара на труда през януари 2023 г.

На годишна база единствено технологичният сектор продължава да отчита спад

След драстичния спад на предложенията за работа през м. декември 2022 г., през януари 2023 г. наблюдаваме възстановяване на пазара на труда. Общият брой на обявите за работа в края на месеца е 46 000, което е ръст от цели 66% спрямо предходния месец. На годишна база също се наблюдава увеличение на предложенията с 2%.

Публикувани обяви за работа по дни - Jobtiger - януари 2022г. / януари 2023г.

Във всеки един от секторите им двуцифрен ръст на обявите.

Най-много е нараснал броят на обявите в сектора „Търговия и продажби“ – те са с 4600 повече спрямо предходния месец (ръст 74%).

С най-голям ръст са и секторите  „Производство“ (3100 предложения повече, 76% ръст), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (2600 предложения повече, 72% ръст) и „Административни и обслужващи дейности“ (2100 предложения повече, 75% ръст).

След тях се нареждат секторите „Логистика и транспорт“ (1600 предложения повече, 57% ръст), „Строителство“ (1200 предложения повече, 93% ръст), „ИТ“ (1100 предложения повече, 20% ръст), „Здравеопазване и фармация“ (1000 предложения повече, 84% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (970 предложения повече, 67% ръст) и „Маркетинг и реклама“ (650 предложения повече, 62% ръст).

На годишна база продължаваме да наблюдаваме положителни резултати.  С най-голям ръст спрямо м. януари 2022 г. е секторът  „Логистика и транспорт“. Предложенията в него са с 1600 повече (55% ръст) от тези преди 1 година. След него е секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ в него има 1400 предложения повече (29% ръст) спрямо м. януари 2022 г., като очевидно този сектор се възстанови след тежкия за него период по време на COVID-19 пандемията.

Отново единствено в сектора „ИТ“ продължаваме да наблюдаваме спад на годишна база. Предложенията в него са намалели с 2300 (-30%) спрямо предходната година.

Изменение на обявите за работа по сектори януари 2022/2023 г.

Дялово разпределение

По отношение на дяловото разпределение първото място продължава да се заема от секторa „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (16%) „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%).

Следват секторите „ИТ“ (12%) „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%),  „Строителство“ (5,4%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5,3%),  „Здравеопазване и фармация“ (4,9%), „Маркетинг и реклама“ (4%) и „Изкуство“ (1%).

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори - JobTiger - януари 2023г.

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са се увеличили с цели 45%. През м. януари наблюдаваме с 1500 повече от този тип предложения, като общият им брой е 4900  12,3% от всички обяви.

Дял на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа - JobTiger - януари 2023г.

Като разпределение по сектори 63% от този тип предложения са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (14%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (12%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Разпределение на обявите за работа от вкъщи/дистанционна работа по сектори - JobTiger - януари 2023г.

Предлагане по градове

Големият ръст през м. януари се дължи основно на предложенията във водещите областни градове. Общият брой на обявите в тях се е увеличил със 75%, като ръстът във всеки един от тях е както следва: София (74%), Пловдив (76%), Варна (91%), Бургас (82%), Русе (67%) и Стара Загора (61%).

Повече от половината от предложенията в страната през м. януари са в гр. София и областта – 51%. Дяловото разпределение в останалите градове е:  Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Дялово разпределение на обявите за работа по градове - JobTiger - януари 2023г.

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през януари е нараснал с 64%. Общият брой на този тип обяви се връща към стандартните месечни нива – около 2200, което е 6% дял от всички обяви.

Дялово разпределение на обявите за работа, подходящи за бежанци - JobTiger - януари 2023г.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава динамиката, за да проследим до кога и в каква степен тези тенденции ще влияят на пазара на труда в страната.

Свързани публикации