Очаквания на IT специалистите при избор на работа – говорихме с 450 специалиста – Част 2

JTR_Poll_img_part_2

Част 2 от 4

В рамките на 2 седмици направихме проучване сред IT специалистите в страната относно техните нагласи и предпочитания при обмисляне и избор на нова работа.

Една от целите ни е да разберем актуалните очаквания на специалистите и по този начин да подпомогнем комуникацията между тях и работодателите, в частност, тази със специалистите подбор.

В проучването се включиха 453 IT специалисти, които ни споделиха кои са факторите при избор на компания и вид работа, какви са очакванията относно заплащане, допълнителни придобивки и комуникация със специалистите подбор.

От включилите се в проучването, 62% са старши специалисти, следвани от 31% средно ниво и 7% младши.

JTR_Poll_img3

Част 2 – Работата

Опитахме се да разберем кои са предпочитаните типове работа, като процес и организация.

Според 72% от ИТ специалистите, възможността за дистанционна работа е водещ фактор при избора на нови професионални възможности. Той бива следван от „възможността за работа предимно в екип“ (58%) и тип „работа, изискваща комуникация с всички активни страни в процеса“ (36%).

JTR_Poll_img4

Почти 1/3 от участвалите предпочитат възможността за работа в офис (27%). Същият е и делът на хората, които желаят да бъдат фокусирани върху конкретните проекти и задачи (27%), без да бъдат въвличани в допълнителна комуникация.11%  пък биха предпочели да работят самостоятелно , а не като част от екип.

Други определящи фактори

Въпреки всички изброени до момента фактори (вкл. Част 1 на изследването), категорично най-силно влияещият върху преценката и избора на нова работа е информацията относно трудовото възнаграждение. Разбира се, това не е изненадващо – 96% от участвалите посочват, че заплатата е основно съображение при обмисляне на нови кариерни възможности.

Много работодатели се сблъскват с въпроса до каква степен възнаграждението на търсените специалисти трябва да бъде комуникирано предварително. Интервютата за работа са обикновено прилаганият метод за комуникация и договаряне на финансовите условия. Дори и в миналото темата за финансовото възнаграждение да се е считала за табу, в днешните условия на пазара на труда все повече компании, както и самите специалисти, считат за необходима откритата комуникация в това отношение. Когато даден специалист е решил да смени работното си място,  той желае да е наясно дали очакваното от него възнаграждение ще се припокрива с това, което работодателят е определил като бюджет за позицията. Предимство на откритата комуникация по отношение на финансовата част още в началото на процеса е “настройването“ на една вълна както на компанията, така и на човека отсреща. В противен случай, ако този въпрос не е изяснен, може да се стигне до сценарий, в който компанията е харесала даден специалист, желае да му отправи официална оферта, но кандидатът отказва, тъй като финансовите параметри в предложението се различават значително от неговите очаквания.

JTR_Poll_img5

Голяма част от ИТ специалистите(71%) биха желали да работят с най-новите технологии и съответно това е фактор при осмисляне на офертите от работодатели. Разбира се, това не винаги е възможно, но в ситуация на избор между две компании, те биха предпочели тази, която използва най-новите технологии.

Други фактори, които също са от значение, са „локация на офиса“ (48%) и „предоставяни обучения“ (47%).

За разлика от трудовото възнаграждение, предоставяните „допълнителни придобивки“ са от значение за 43% от специалистите.

Спрямо горе изброените фактори, типът на заетост е от значение за 43% от участвалите, като 41% предпочитат заетост на трудов договор и едва 3% – такава на граждански договор или фрийленс (freelance) практика.

В Част 3 ще разгледаме и споделим резултатите за желаното от ИТ специалистите месечно възнаграждение и най-предпочитаните от тях  допълнителни социални придобивки.

Публикации от серията