Работодателите откриват множество ползи от участие в „Дни на кариерата“ в секторите ИТ, телекомуникации и ВРО

Работодателите откриват множество ползи от участие в „Дни на кариерата“ в секторите ИТ, телекомуникации и ВРО

Регистрацията за „Дни на кариерата“ в секторите ИТ, Телекомуникации и ВРО, единственият специализиран кариерен форум от подобен тип, тече активно – вече  60 компании са се записали за седмото софийско издание на форума, а броят им в Пловдив, където мероприятието ще се проведе за първа година, е вече над 10. Събитието ще се състои на 13 октомври в София и 14 октомври в Пловдив. Работодателите, желаещи да се включат, нарастват с всяка изминала година и причините за това са безспорни – компаниите имат осезаема полза от участието си в това изложение.

„Дни на кариерата“ в секторите ИТ, Телекомуникации и ВРО е място, на което си дават среща десетки утвърдени български и международни компании и стотици търсещи стаж или начало на кариерата си млади специалисти. През годините се е доказало, че и двете страни откриват редица плюсове от възможността да се срещнат. Студентите и стартиращите своята кариера млади хора имат отличния шанс да намерят своя първи работодател, а компаниите откриват мотивирани и обучени младежи, които могат да попълнят обявените вакантни позиции.

Сред най-отчетливите ползи за участниците във форума е възможността в рамките на един ден да се запознаят със стотици потенциални служители наведнъж. Подборът на кадри е скъп, времеемък и сложен процес, който изисква инвестиции във време, пари и други ресурси. Ефикасността на изложението се състои именно в избягването на подобни „инвестиции“ – тук специалистите по подбор могат да се видят с десетки подходящи кандидати накуп. Изборът от добре подготвени млади специалисти е широк и работодателите имат уникалния шанс да се възползват от него.

Друга ценна възможност за фирмите е, да се огледат сред конкурентите, да сравнят своите предложения с предлаганото на пазара и цялостно „да сверят часовниците си“ от бизнес гледна точка. Подобни възможности рядко се разкриват в деловия живот и именно това ги прави толкова ценени и търсени.

Безспорно за компаниите всичко това е и отлична възможност да подобрят своя „employer branding“. С участието си в „Дни на кариерата“ те демонстрират пред ангажирана и заинтересована публика факта, че се грижат за доброто си име като надеждни и перспективни работодатели. Те могат да представят политиките си, бонусните си схеми, въвеждащото си обучение, социалните придобивки, предлагани на служителите, както и всички важни свои преимущества – тоест да разгърнат имиджа си на работодатели в позитивна светлина.

Ако желаете да се срещнете с млади и мотивирани специалисти от различни области и да им предложите стажове или работни места, не пропускайте възможността да се регистрирате за събитието до 7 октомври най-късно.

Кариерният форум се организира от JobTiger. Златен спонсор е PFSweb.

Свързани публикации