Ростислав Стефанов, Телепол: „Мотивацията не е еднаква при различните йерархични нива“

На 23 и 24 юни, в град Вършец, се проведе 25-тото издание на добилия с времето известност в гилдията формат – HR Weekend. Над 20 професионалисти се срещнаха в уютната и прохладна атмосфера на Sunny Garden Spa Hotel. Обсъдени бяха две основни теми, които са особено актуални напоследък – за мотивацията и задържането на таланти в компаниите и за особеностите на съвременната индустриална кариера в България. Използвахме случая, за да поговорим с някои от участниците в събитието и да научим повече за тяхната гледна точка.

Г-н Ростислав Стефанов, от Телепол, с удоволствие сподели в началото на разговора ни, че е участвал в почти всички издания на формата HR Weekend. Той подчерта, че смисълът от това събитие е да се сподели опит с млади колеги, да им бъде помогнато да се развият като професионалисти и не на последно място, да се обменят добри практики.

Г-н Стефанов отбеляза, че една от обсъжданите теми – тази за мотивацията – е от голямо значение за фирма, като Телепол. Персоналът е многоброен, а текучеството сериозно. Въпросът е как да се използват нефинансови методи, за да бъде мотивиран и задържан този екип от хора. Във въпросната компания са проведени проучвания, които засягат мотивационните стратегии при различните йерархични нива. Оказало се е, че социалните придобивки, както твърди г-н Стефанов, са по-ценени от мениджърския състав, докато начинаещите служители обръщат повече внимание на нефинансови мотиватори и най-вече, на отношенията с колегите и емоционалната сигурност.

Чуйте какво още разказа г-н Ростислав Стефанов пред камерата ни.

Публикации от серията