#HRInterview – Илина Гешева, Специалист човешки ресурси в Мобайл Системс ООД

mobisystem

Запознайте се с г-жа Илина Гешева, Специалист човешки ресурси в Мобайл Системс ООД. Тя се съгласи да отговори на едни от най-любопитните HR въпроси в последно време, точно преди предстоящото осмо издание на специализирания кариерен форум „Дни на кариерата“ 2017, ИТ, Комуникации и Аутсорсинг.

 

  1. Може ли интервюто да бъде своеобразна реклама на работодателската марка?

Целият процес, свързан с подбора на персонал, е неизменна част от работодателската марка. От изключително значение са начинът, по който компанията набира персонал, провежда интервютата си. Не по-малка тежест има и обратната връзка, която предоставя, защото броят на неодобрените кандидати винаги е по-голям и те неизбежно стават посланици на работодателската марка. Същевременно, за новопостъпилите служители е важно първоначалното приемане и своевременната адаптация. Тези процеси трябва да са много добре развити, за да се осъществяват леко и постепенно.

  1. Какви са 3-те най-големи „предупредителни знака“, които ако видите по време на интервю – значи кандидатът не е подходящ?

Със сигурност нямаме подобна класификация, нито сме нащрек постоянно за позитивни и негативни сигнали, но все пак, те се появяват в един или друг момент, защото емоциите около интервюто действат различно на всеки кандидат.  Въпреки това, първоначалното впечатление може да бъде повлияно негативно от някои знаци като:

– Агресивно или високомерно поведение.

– Липса на елементарен етикет и култура.

– Неподготвеност за интервюто или отсъствие на заинтересованост.

Освен тези, има и много други невербални знаци, които показват дали кандидатът ще може да се впише във фирмената култура.

  1. Кое е най-голямото предизвикателство в работата на всеки HR специалист?

Несъмнено основно предизвикателство в работата на много HR специалисти е първо да успеят да разберат точните критерии на търсенето, след това да подберат подходящите кандидати по адекватен канал, така че да се вписват в изискванията, вътрешната културата и фирмените ценности. Целта е и двете страни да бъдат удовлетворени след интервюто. Понякога пътят е кратък и лесен, а друг път не особено.

  1. Как изглежда един работен ден във вашата компания?

Работните дни протичат различно за специалистите според отделите, в които работят. И все пак, общото е в усещането за организираност, целенасоченост и екипност. Целите са поставени изрично, точно и ясно  в определеното от процедурите време и служителите ги следват с огромно желание и лекота. По време на работния ден или след края му, колегите имат възможност да разпуснат с различни спортни занимания в офиса или извън него. Нашите „Клубове по интереси“ се увеличават с течение на времето, заради големия интерес на служителите към тях.

  1. С какво се отличава работната среда във вашата компания?

Работната среда в МобиСистемс се отличава с положително и индивидуално отношение към служителите и работата им, като това недвусмислено им показва, че от първия работен ден, те стават част от „семейството“ и техният принос е от огромно значение за компанията. Служителите знаят, че: „Ние вземаме заедно решенията – сами раждаме идеите си, създаваме продуктите си, поставяме сроковете си и ги изпълняваме“ и често го споделят на свои познати.

 

  1. Според Вас кои качества е важно да развиват младите ИТ специалисти, за да бъдат добре подготвени за пазара на труда?

Постоянно се говори за IT сектора, възможностите, които предлага, доброто заплащане, хубавия и спокоен живот, който водят IT специалистите у нас, но въпреки това има редица предизвикателства, пред които младите специалисти може да се изправят. И все пак, положителните страни, заради които все повече хора се ориентират към работа в тази сфера, са повече. Някои от необходимите качества, за да станете успешни IT специалисти в България, а и навсякъде другаде по света са:

– Желание за учене и развитие

– Комуникативност

– Постоянство

– Внимание към детайлите

– Екипност

  1. С какво е привлекателна България? Какви са особеностите на нашия бизнес климат?

В този сектор почти липсва т. нар. „сива икономика“, което определено благоприятства развитието на цялостната икономика. Според скорошни данни в България има недостиг на над 20 000 IT кадри, а това неминуемо означава, че пазарът има потенциал за усвояване и развитие на нови специалисти.

 

  1. Каква е вашата лична философия като HR специалист/мениджър?

За мен е важно компанията, за която работя, да поставя хората в центъра на стратегията и философията си. В МобиСистемс това определено се случва. Когато има синхрон между личните и фирмените ценности, се създава благоприятна среда за постигането на високи резултати. Именно хората са най-ценният капитал за всеки далновиден работодател, защото без тяхната експертност, отдаденост и професионализъм, компанията не притежава нищо важно и забележимо.

Ако сте любопитни да се запознаете с възможностите за развитие в Infragistics и още над 80 компании в секторите ИТ, комуникации и аутсорсинг, заповядайте на осмото издание на „Дни на кариерата“ 2017, ИТ, Комуникации и Аутсорсинг. Кариерният форум ще се проведе в три академични града: 
София – 12 октомври в Интерпред – СТЦ София
Пловдив – 16 октомври – Пловдивски панаир – Конгресен център
Варна – 18 октомври – Swiss Bellhotel

Публикации от серията