Национални дни на кариерата 2023 – Партньори (част 3)

Национални дни на кариерата 2023 – Партньори (част 3)

Представяме ви нашите партньори!

Internet Media Group

Internet Media Group (IMG). Днес информацията е стратегически ресурс за успешното функциониране на всеки бизнес сектор и за развитието на информационната и комуникационната инфраструктура.

Internet Media Group е компания, фокусирана върху предоставянето на пълен комплекс от решения, които подобряват и оптимизират бизнес резултатите. Специалистите на Internet Media Group са експерти в областта на проектирането, разработването и внедряването на съвременни информационно – комуникационни технологии и подходящи интернет решения.

MyJob.bg

Намерете работа, създайте проследими автобиографии и обогатете вашите приложения.

Uchi.bg

Uchi.bg е новинарски и аналитичен сайт, фокусиран върху промените в образователната система, навлизането на нови технологии за преподаване, както и по-широкото преподаване на информатика и други точни науки.

Убедени сме, че образованието е изправено пред сериозни промени и ще се стремим да проследяваме в детайли тези промени, да анализираме възможностите и да предизвикваме дискусии по по-значимите теми.

Убедени сме, че бъдещето принадлежи на обществата, които приемат познанието далеч извън границите на класните стаи и съдържанието в учебниците. В днешната информационна ера способността ни да се учим цял живот, да отсяваме нужната ни информация и да я оценяваме критично е от много по-голямо значение от тази да зазубряме уроци до следващия изпит, след което да ги забравяме.

Областен управител – областна администрация Русе

завършва при Александруполис).  
Област Русе е една от 28-те области на България. Заема площ от 2803 km². Населението по данни на НСИ 31.12.2020 г. наброява души 212 729, от които 162 914 в градовете и 49 815 в селата.
Заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра (ниво NUTS 3) попада в териториалния обхват на Северен централен район (ниво NUTS 2), в съответствие с Регламент 1059/2003 на ЕС.

Национален борд по туризъм

Националният борд по туризъм представлява обединения интерес на туристически сдружения (браншови, регионални и продуктови организации), общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. Националният борд по туризъм e конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Нашата мисия е постигане на синергия между централната администрация, местното самоуправление и бизнеса за подобряване на местните икономики и създаване на нови работни места.

Националният борд по туризъм формулира проблеми и принципни въпроси от общ интерес, чието решаване ще доведе до повишаване на конкурентно
способността на българския туристически продукт, свързани с регионалното развитие, инфраструктура, концесии, промотирането на нови туристически продукти, развитието на нови пазари, подготовката на кадри, изграждането на мрежа от туристически представителства в чужбина.

Национална агенция за професионално образование и обучение

НАПОО е ключов партньор в успешно функциониращ механизъм за координация и съгласуване на действията на заинтересованите страни на национално ниво, с цел развитие на реактивна по отношение на динамичните изисквания и потребности на пазара на труда система за професионално образование и обучение, предоставяща гъвкави възможности на българските граждани да повишават пригодността си за заетост през целия живот.

Стратегическа цел
Реализиране на националните и европейски приоритети, свързани с подобряване на достъпа и на качеството на професионалното образование и обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда и изискванията на икономиката в контекста на ученето през целия живот.

BGlobal

Сайтът bglobal.bg е собственост на БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД (ЕИК 206112759), която издава и списание BGlobal.

Career.tv

КАРИЕРА ТВ  е иновативна платформа от ново поколение, Интернет базирана медия, с основен фокус актуална и съдържателна информация в сферите на кариерното развитие, професионалната реализация, мениджмънта и здравната култура.

КАРИЕРА ТВ е медия от професионалисти за професионалисти! Отворено пространство за специалисти от различни области, мениджъри, предприемачи, млади хора в процес на обучение и професионална реализация.

Платформата е интегрираща богато видеосъдържание и мултимедия, хипертекстове и линкове към страници, свързани с основният фокус на КАРИЕРА – на професионална дигитална медия, онлайн нишов канал – специализиран, но и политематичен, подчинен на личния, професионалния и творческия успех!

Столична община

Кариери

Капитал Кариери е медиен сайт с над 20-годишна история и изградена репутация в областта на кариерата и развитието на човешките ресурси. Капитал Кариери е част от „Икономедиа“, най-големия издател на качествени медии в България. Брандовете Капитал, Дневник, Кариери се ползват с доверието на най-голямата група образовани, търсещи и четящи хора и над 1,5 млн. месечни потребители.

Днес динамиката и конкуренцията на пазара на труда са предизвикателство както за бизнеса, който има нужда от нови попълнения, така и за хората, търсещи нова кариерна възможност. В основата на процеса по избор на нов работодател вече не стои обявата за работа, а информирано решение, изградено във времето на база репутацията на компанията и атрактивност на предложението. Затова в платформата на Капитал Кариери ние поставяме на фокус компаниите и тяхното цялостно представяне.

Свързани публикации