Работодателите на Виртуални дни на кариерата 2020: КЕЙ БИ СИ Н.В. КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ

Работодателите на Виртуални дни на кариерата 2020: КЕЙ БИ СИ Н.В. КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ

Виртуални дни на кариерата 2020 наближават. На 16 юни чрез http://virtual.careerdays.bg от всяка точка на света ще можете да се свържете онлайн с водещи компании в България, за да проведете кратко чат-интервю за работа с представители на HR отделите им. Запознайте се с някои от работодателите, които ще са част от това събитие.

(English below)

С какво се гордее вашата компания?

Гордеем се с нашите служители! Можете да имате модерен офис, набор от сложни процеси и да създавате изключителни стратегии. Но служителите са тези, които правят нещата да се случват. Те са тези, които изминават и невъзможното, за да се превърнат в основен партньор на нашите клиенти, докато създават атмосфера на загриженост. Нека оформим нашето бъдеще!

Какъв тип специалисти са новите колеги, които ще търсите по време на „Виртуални дни на кариерата 2020“?

Стремим се да идентифицираме нови професионалисти, които искат да развият своите таланти. Търсим колеги за Центъра за споделени услуги във Варна /SSC – Varna/, които се интересуват от банково и застрахователно дело и биха искали да придобият нов опит. Ако сте мотивирани, може да натрупате нови знания и да развиете уменията си. Ние не изискваме конкретен опит.

Кои са трите най-важни въпроса, които задавате по време на интервю с кандидат?

Интервюто с нас е по-скоро приятелски чат. Защо ли? Защото просто бихме искали да се опознаем. Кандидатът може да очаква различни въпроси, които биха ни позволили да научим повече за неговата мотивация, таланти и как би се вписал в екипа.

Посочете вашия съвет – как да се подготвят хората, които ще се спрат на виртуален щанд?

Виртуалната среща с нас е една отлична възможност да научите повече за актуалните и бъдещи свободни работни места, както и да се разбере повече за корпоративната ни култура. Всъщност, това е интересен начин да се установи как вашите таланти и амбиции съвпадат с нашето търсене на нови колеги. Подгответе своите въпроси, за да може да се възползвате максимално от възможността.

 

ENGLISH VERSION

What is your company proud of?

We are proud of our people. You can have a modern office, set of sophisticated processes and come up with an outstanding strategy. But our people are the ones who move it forward. They go the extra mile to become an essential partner to our clients, while they create professional and caring atmosphere. So let´s shape (y)our future!

What kind of specialists are the new teammates you will be looking for on Virtual Career Days 2020?

We aim to identify new professionals, who wish to develop their talents. We are looking for colleagues for the Shared Service Center of KBC in Varna, who are interested in banking and insurance fields and would like to gain experience. If you are motivated, you will have the opportunity to gain further knowledge and to upgrade your skills. We don´t require any specific experience.

What are the three most important questions you ask during an interview with a candidate?

The interview with us is rather like a friendly chat. Why? Because we want to get to know you. The candidates can expect all sorts of questions that let us assess your motivation, talents and how would you fit the team.

Give your advice – how people who will come to your virtual booth to get ready for the chat interview?

Virtual meeting with us is a great opportunity to learn more about our current and future job openings and find out more about the company culture. In particular, it’s a smart way to explore how your talents and ambitions match with the objectives of our quest for discovering new colleagues. So make your questions ready to take full advantage of it.

Свързани публикации