Срокът за кандидатстване за стаж в държавната администрация се удължава до 20 август

Поради огромен интерес срокът за набирането на кандидати за стаж в държавната администрация се удължава до 20 август. Кандидатите могат да избират сред 899 отворени стажантски позиции, в 189 административни структури на държавната администрация, в 111 населени места.

Кампанията по набиране на стажанти стартира на 24 юли, като до този момент има над 650 студенти, подали заявления за стаж в различни структури на държавната администрация в цялата страна.

Най-голям интерес от страна на държавната администрация има към направления право (131), администрация и управление (107), архитектура, строителство и геодезия (97), икономика (94), информатика и компютърни науки (67), социални дейности (50), комуникационна и компютърна техника (47), обществени комуникации и информационни науки (34), туризъм (31), история и археология (25), горско стопанство (22), растениевъдство (19), хранителни технологии (10).

От своя страна, студентите проявяват най-голям интерес към направления право (22%), администрация и управление (21%), икономика (20%), информатика и компютърни науки (7%), архитектура, строителство и геодезия (6%), политически науки (4,41%), социални дейности (3,23%), комуникационна и компютърна техника (3%), обществени комуникации и информационни науки (2%).

Прави впечатление, че има съвпадение между предлагането и търсенето на стажове, което може да се тълкува като положителен знак за бъдещето професионално развитие на студентите и доброто кадрово осигуряване на държавната администрация.

За проекта

Проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ има за цел да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от 400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г.

Първият етап стартира на 17 септември 2012 г. като в него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Изисквания към кандидатите:
– Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;
– Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
– Среден успех от следването до момента – над 4.00;
– Желание за работа, личностно развитие и учене;
– Отлични комуникативни и организационни умения;
– Добра компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:
– Заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства и среден успех от следването до момента;
– Автобиография на български език по образец /Europass/.

Краен срок за кандидатстване за първата вълна стажове – 20 август 2012 година.

След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода до 22 август 2012 година. С  успешно представилите се на тестовете кандидати, ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 27 август до 5 септември 2012 година.

Интересът към стажантската програма от структурите на държавната администрация за първия стаж е голям. Заявени са 899 стажантски места в 189 административни структури в 111 населени места в цялата страна.

Всички заявени места са обявени на www.jobtiger.bg/staj.

Заявленията за кандидатстване се изпращат по електронен път на: staj@government.bg

Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври– 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента са заявени над 830 стажантски позиции.

За допълнителни въпроси:

E: staj@government.bg

T: +359 2 4918000

W: www.jobtiger.bg/staj

Публикации от серията