Стартира конкурс за успешни практики в кариерното консултиране

Еврогайдънс – България и Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) обявявиха конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България. Целта на конкурса е да да събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и инициативи, които се изпълняват у нас. В конкурса могат да се включат както индивидуални участници (кариерни специалисти), така и екипи (организации) с конкретни техни услуги и практики в следните категории:

  • Кариерни услуги за ученици
  • Кариерни услуги във висшите училища
  • Кариерни услуги на пазара на труда (безработни и работещи лица)

Всеки участник/екип може да номинира по една успешна практика във всяка категория.

Участието в конкурса става с:

  • Формуляр за кандидатстване, който ще намерите тук;
  • EUROPASS автобиография на кариерния консултант (ръководителя на екипа/водещия кариерен консултант);
  • Приложения, доказващи качеството на кандидатурата;
  • Декларация, че предоставената информация е достоверна и може да бъде използвана от организаторите на конкурса.

Крайният срок за кандидатстване е 1 май 2012 г. Критериите, по които ще се оценяват предложенията, са приложимост и въздействие, устойчивост, възможност за разпространение на резултатите и иновативност. След крайния срок за прием на документите следва първоначална селекция, която продължава до 1 юли. От подбраните предложения специално жури ще номнира най-добрите практики, като срокът за това е 1 септември т.г. Обявяването на крайните резултати ще се състои през същия месец.

Голямата награда ще е участие в учебна визита в областта на кариерното консултиране в държава от Европейския съюз. Подробности за конкурса и необходимите документи ще откриете  на сайта на Еврогайдънс – България.

Публикации от серията