Търсят се строителни работници за Израел

Агенцията по заетостта подновява набирането на строителни работници за Израел. Търсят се професионални строителни работници по условията на подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Израел търси наши работници за:

  • кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж); разчитането на строителни планове е задължително;
  • арматуристи; разчитането на строителни планове е задължително;
  • работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени;
  • мазачи.

Израелската страна е посочила, че кофражисти и арматуристи ще бъдат търсени и наемани с приоритет.

Избраните български работници ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен до максималния срок от 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.

Изисквания към кандидатите:

  • да са български граждани;
  • да са на възраст между 25 и 50 г.;
  • да не са работили в Израел;
  • да нямат родители или деца, които да работят в Израел;
  • да не са осъждани;
  • да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини.

Всички подробности по кандидатстването, настаняването, заплащането и т.н. ще откриете тук.

Свързани публикации