В кои професии се женят най-често за колеги

В кои професии се женят най-често за колеги

Има ли връзка между професията на брачния ви партньор и вашата професия? Трудно е да твърдим подобно нещо със сигурност, но интересно проучване на американците от Priceonomics загатва, че за някои професии може би има такава.

Специалистите изследват данни от преброяването на населението в САЩ, в които 87% от запитаните са посочили точната си професия, 60% от тях са женени, а 89% от последните имат и партньор, който също работи. Така проучването се основава на впечатляващите 40 милиона женени двойки. И показва любопитни тенденции. Например, че правистите и учителите сключват брак с колеги изненадващо често, докато например специалистите в областта на финансите, очевидно не се погаждат помежду си толкова лесно.

Проучването е разделено първо по 25 основни професионални направления в САЩ, от които първите 10 са следните:

Процент двойки от практикуващите определени професии по професионални направления

общо - професионални направления

Процент двойки от практикуващите определени професии по професионални направления

Водещата позиция на селското стопанство се обяснява от изготвилите проучването с по-малкото разнообразие на професии в селските райони. Ако приемем, че най-често човек сключва брак с някой от своето или близко населено място, шансът в малкия град или село и двамата да са заети в селското стопанство, е доста голям. В топ 10 преобладават и професии с хомогенно полово разпределение. В „Продажби“ например се оказва, че заетите са идеално разпределени на около 50% мъже и 50% жени.

Това, което не виждате в графиката, е дъното на класацията, където са професионалистите от минния сектор и строителството. Може да си помислите, че причината за това е половата диспропорция в тези браншове и вероятно ще сте прави, но не съвсем. Според изследователите в други професии подобен проблем не е факт и то при същите условия – при учителите например, над 77% от специалистите са жени, но това не пречи сферата на образованието да е сред тези, в които най-често се сключват бракове с колеги.

Проучването показва и други различия в предпочитанията по отношение на половете. Въпреки че по обективни причини (наличие на твърде малко специалисти от противоположния пол) двойките от сферата на строителството да са сред най-редките, жените, които работят в този бранш най-често си намират колега за брачен партньор – цели 39% от тях са направили това. При мъжете пък учителите са водещи в този показател – с 36%, следвани плътно от лекарите с 35%.

Priceonomics обръщат специално внимание на професионалното направление „Право“. Женените двойки, в които единият партньор е юрист, са сред 5-те най-малобройни въобще, но въпреки това в цели 15% от тях и другият партньор работи в същата сфера. Очевидно правните факултети са като клуб за запознанства, шегуват се авторите на изследването.

Във втората част на проучването 25-те професионални направления са разделени на над 500-те съдържащи се в тях професии, като отново е изготвена полово диференцирана класация, в която независимо от честотата на срещаните бракове, се посочва тенденцията в коя професия най-често представителите на даден пол намират партньор-колега. Започваме с дамите.

Професии на жени, които с най-голяма вероятност ще си намерят партньор с точно същата професия

жени

Професии на жени, които с най-голяма вероятност ще си намерят партньор с точно същата професия

Ще забележите, че в таблицата доста от професиите са такива, каквито клишето определя като „мъжки“ – т.е. дамите с мъжки професии (например полицаи, военни, електротехници) очевидно често избират партньор от своята професионална сфера. Същото важи и за мъжете с с професии, в които дамите са преобладаващо мнозинство.

Професии на мъже, които с най-голяма вероятност ще си намерят партньор с точно същата професия

мъже

Професии на мъже, които с най-голяма вероятност ще си намерят партньор с точно същата професия

Преди да се изкушите да изпаднете и вие в клишето обаче, важно е да се отбележи, че анализът включва само разнополови двойки, защото данните за еднополовите бракове все още не са актуализирани. Също така в класацията са включени само професии, в които изследователите са отчели над 5000 двойки.

Свързани публикации