Условия

Общи правила на проекта „Човекът, който ме вдъхновява“

От 13 август 2012 в продължение на 10 седмици тук всеки ще може да предложи човек или хора, които смята за вдъхновяващи личности. Такива, които са оставили у вас силно положително впечатление, мотивирали са ви с нещо или просто се възхищавате на това, което правят, зареждайки ви със сила и заразяващи ви с амбиция.


Като финал на проекта за 2012 година се счита обявяването на 30 личности, които чрез положително гласуване са събрали най-много гласове.


Правила за предложения

Защо да предложите човек, който ви вдъхновява?

Търсим личности, които са български граждани и наши съвременници, чиито имена не са познати на цялото общество, но са скритият двигател и имат силно положително въздействие върху хората в своите общности или професионални среди.


Предлагайки и аргументирайки номинацията си вие правите възможно популяризирането на този човек и давате възможност на още хора да се заразят от положителното му въздействие.


Как да предложите човек, който ви вдъхновява?

Попълнете формата в секцията Предложи човек и споделете активността си с вашите приятели и познати.


    Предложенията трябва да съдържат:
  1. Име на човека.
  2. Какви положителни качества има той?
  3. С какво конкретно ви вдъхновява? (описание на случка или специфична активност/дейност на човека)
  4. Смятате ли, че посоченият човек е положителен пример и вдъхновител в своята общност?

Необходимо е предлагащият да уведоми предложеният за това, че е участва в проекта или да гарантира, че предложеният човек няма да възрази за включването му в проекта. Желателно е да има снимка на предложеният. Необходимо е предлагащият да е в състояние да предостави възможност за установяване на контакт с предложения човек, при нужда.


Един човек може да бъде предложен само веднъж от един предлагащ.


Всеки може да предлага повече от една вдъхновяваща го личност.


Ако един човек бъде предложен едновременно от повече от един предлагащ, се взима под внимание най-пълното и добре аргументирано предложение. Ако предложеният стигне до гласуване за седмицата, то всеки ще може да го подкрепи с положителен глас.


Вид гласуване

Гласуването се провежда онлайн и е положително т.е. гласовете са позитивни – “За“.


Какво става с предложените през седмицата личности?

В продължение на 10 седмици ще се приемат предложения за вдъхновяващи личности. Всяка седмица ще се прави обобщение на предложенията и одобрените от организатора ще бъдат предложени на гласуване през следващата седмица. Гласуването има за цел да определи финалистите за седмицата, изпращайки трима от предложените, който са събрали най-много положителни гласове във финалните 30 вдъхновяващи личности на нашето време.


Всички останали след първите трима, предложени и получили най-много гласове, могат да бъдат повторно предложени и отново да бъдат подложени на гласуване според регламента.


Личностите от десетата седмица, които не получат гласове, за да се класират като финалисти, нямат възможност да бъдат предлагани отново.


Предложения, гласуване и класиране

Всяка седмица от понеделник до неделя ще може да се правят предложения за вдъхновяващи личности. Организаторът следва да даде одобрението си за всеки предложен преди той/тя да получи възможност да се гласува в негова подкрепа през следващата седмица.


Всеки може да гласува за един предложен вдъхновител еднократно.


Всеки може да гласува за повече от един предложен вдъхновител.


Всеки понеделник ще бъдат обявявани лицата, които получават право да се гласува в тяхна подкрепа. В неделята от същата седмица се прекратява гласуването и тримата с най-много гласове стават финалисти. След като едно лице бъде определено за финалист, то гласуването за него се преустановява. Повторно предложение за същото лице не се допуска.


Правила и санкции:

Организаторът има право да премахне без предупреждение и спре от участие в конкурса предложен човек, ако той е познат в обществото с дейности и действия, влизащи в противоречие с мисията и визията на проекта.


С оглед на добрите практики, не се допуска насърчаването, манипулирането, търгуването, разменянето или фалшифицирането на гласове на публиката в подкрепа на предложените личности. При идентифицирането на подобни действия ще следва дисквалифициране и прекратяване участието в проекта. Рестрикцията важи и по отношение на спам-практиките от типа „Моля, гласувай за мен/него/нея”.


Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки и материали, които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на предложението му и прекратяване правата му за участие в проекта.


След обявяването на тримата седмични финалиста, гласуването за тях няма да е възможно.


С предложението си предлагащият декларира, че е получил предварително всички необходими съгласия за предоставяне на информация от и за всички лица, имащи отношение към изпратените изображение, текст и видеоматериали и използването им от страна на Организатора и няма да накърни никакви права на третите лица. Ако необходимите съгласия не са получени предварително, то предлащият гарантира с действията си, че не злоупотребява с чужда личност или авторски права.


Организаторът има право да промени регламента в процеса на проекта, без предварително предупреждение.


Deprecated: Non-static method TVBlock::Render() should not be called statically in /home/inioneco/jobtiger.tv/inspiration/_tmp/compile/smarty/76333120014b9b1760aedbb7d8a0699a2bbe98c4.file.RightColumn.php.tpl.php on line 23
JobTiger.TVDeprecated: Non-static method FinalistsBlock::Render() should not be called statically in /home/inioneco/jobtiger.tv/inspiration/_tmp/compile/smarty/76333120014b9b1760aedbb7d8a0699a2bbe98c4.file.RightColumn.php.tpl.php on line 25
Финалисти

Представяме ви финалистите от изминалата седмица (22.10.2012 - 28.10.2012).

Ваня Григорова
133

Без Ваня светът щеше да бъде много по-мрачно място. Тя е необикновен човек, който постоянно пръска с...

Кирил Хинков
82

Номинирам Кирил Хинков, който ме вдъхновява със смелостта си да загърби удобната кариера и сигурна з...

Христо Янев
235

Този млад човек винаги те мотивира да гледаш напред и да се развиваш в България. Не зная, дали сте и...