Професиите на бъдещето – и уменията, които са ви нужни, за да ги овладеете!

Професиите на бъдещето – и уменията, които са ви нужни, за да ги овладеете!

Вярвате или не – предположенията от най-великите фантастични истории са на път да се окажат реалност! Актуално проучване на The World Economic Forum относно професиите на бъдещето, показва че почти 5 милиона работни места ще бъдат загубени до 2020 година заради напредъка в нанонауките, развитието на изкуствения интелект и „роботизирането“ на труда. Добрата новина е, че всъщност ще се отворят 2.5 милиона работни места, но те ще са в специфични сфери, свързани (в по-малка или по-голяма степен) с технологиите – ще бъдат търсени математици, инженери, програмисти и архитекти. А докато този тренд се засилва все повече и става все по-очевиден, предстои и друга промяна, която някак остава на заден план, а именно – изискването за различен тип умения у професионалистите, които ще работят в такава свръх технологизирана среда.

Професиите на бъдещето няма да се изчерпат само с горепосочените, но всички останали „поприща“ ще трябва да се адаптират към тази промяна, а това ще трябва да се случи именно чрез развиването на определен набор от умения. Дейвид Деминг, професор по образование и икономика в Харвард, твърди че в тази среда „меките умения“ ще бъдат високо ценени и търсени у кадрите за различни професионални сфери. Това са умения, които ние развиваме още в училище – институция, която според професора, напомня силно съвременната и бъдещата работна среда. В нея ние постоянно трябва да сме мобилни между различните ни ангажименти, проекти и роли, като същевременно трябва да бъдем кооперативни и емпатични. Деминг смята, че професии свързани със сферите на правото, здравеопазването, финансите и науките ще продължат да бъдат актуални в близко и далечно бъдеще, но практикуващите ги ще трябва несъмнено да развият силно своите „меки умения“.

Нещо повече – Деминг твърди, че професии, които са свързани с овладяването и упражняването на едно конкретно умение, ще започнат да изпадат силно от „професионалния радар“. Това е така, защото повечето от тях ще бъдат напълно механизирани – както постепенно се случва със строго статистическите полета, които биват все по-силно автоматизирани от програми, а човешкият труд става все по-малко нужен и по-зле платен. Нуждата на бъдещите пазари на труда ще се насочи към хора, които могат да адаптират своите конкретни образование, знания и опит към други сфери или да ги комбинират с набор от „меки умения“. Предизвикателството, казва Деминг, е преподавателите днес да осъзнаят това и да провокират младите професионалисти в различни сфери да развиват тези „меки умения“, да бъдат адаптивни и комбинативни, отворени към нетрадиционен тип професионални ангажименти, едновременно включващи техния образователен бекграунд, но и излизащи далеч извън неговите граници.

Свързани публикации