6000 студенти и млади специалисти посетиха „Дни на кариерата“ в УНСС

„Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти се състоя на 30 ноември 2017 г. в УНСС. Изложителите бяха 85 от водещите компании и организации в споменатите сектори, със своите свободни работни и стажантски места, а посетителите бяха над 6000 студенти и млади специалисти. Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Успехът на събитието и огромният интерес от страна бизнеса показа за пореден път, че компаниите се интересува от пазара на труда и са готови да полагат усилия, за да се позиционира като добър работодател. Недостигът на кадри прави бизнеса активен в търсенето на решения и все повече компании търсят начини да разкажат за себе си и да създадат имидж на „мечтан работодател“. Поради тези причини все повече фирми участват в кариерни събития, позиционирайки бранда си и по този начин търсят и откриват нови ценни кадри.

Интересът на студентите и младите специалисти доказа, че този процес на търсене е двустранен и дава добри сигнали за развитието на много от секторите в икономиката.

„Дни на кариерата в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти“ се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на УНСС. Дни на кариерата в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger за осми път, а за седми – съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата при УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Партньори на събитието бяха JobTiger.tv, Design Conf, Pixel Media, Uchi.bg, The Duke of Edinburgh’s International Award България, ISIC, Able Mentor, Economic.bg, Списание „Икономика“, Успелите, 9 Academy, Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС), Журнал за жената, Nescafe 3 in 1.

Публикации от серията