На 21.04.2023 в Бургаски Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе форум по предприемачество

Форумът по предприемачество на 21.04.2023 в Бургаски Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе успешно.

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране.

Организатори на събитието са Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

Свързани публикации