JobTiger.bg създаде филтър за обяви „подходящи за бежанци“

JobTiger.bg създаде филтър за обяви „подходящи за бежанци“

Обяви за подходящи позиции за бежанци могат да се публикуват безплатно и да бъдат откривани по-лесно от търсещите.

Първият сайт за обяви за работа в  България – JobTiger.bg е съпричастен с хуманитарната криза, предизвикана от войната в Украйна. Вече повече от 20 години мисията на компанията е да създава стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и обществото.

И в тези времена екипът на JobTiger иска да подаде ръка на всички, които търсят убежище в България. След първите грижи за безопасност на живота и подкрепа от първа необходимост, идва и нуждата от достойна работа и интеграция в обществото.

За това и в www.JobTiger.bg вече има филтър за търсене на обяви „подходящи за бежанци“.

Функцията има за цел да свърже всички работодатели, които имат отворени позиции, подходящи за бежанци, и търсещите работа на територията на страната.

Всеки работодател може да публикува безплатна обява, в която да отбележи, че позицията е подходяща за чуждестранните граждани, които бягат от военни действия.

Обявите ще се разпространяват и показват на сайта www.JobTiger.bg, като допълнително ще бъдат разгласявани в социалните мрежи и канали на компанията.

Екипът на JobTiger се обръща с молба към всички работодатели, които имат подходящи отворени работни позиции – да публикуват обяви и да използват функцията. Вярваме, че с още по-обединени и систематични действия, ще можем да бъдем по-полезни на хората в нужда.

В последните няколко дни голяма част от българските организации, фирми и сърцати хора обединяват усилия, за да помогнат в хуманитарната криза. JobTiger се включва в тези обединени усилия с цел да спомогне за работната интеграция на всички, който търсят подслон в страната ни. Възможността за достойно препитание е ключово за преодоляване на трудностите.

За повече информация: екипът на JobTiger е на ваше разположение. На телефон +359 2 49180 00 и с email: office@jobtiger.bg. Може да се свържете с нас и чрез Facebook и LinkedIn страниците на JobTiger.

JobTiger.bg added a new filter in the job ads search called “Suitable for refugees”

Work opportunities suitable for refugees can be published free of charge and are easier to find by the jobseekers

The first job website in Bulgaria – JobTiger.bg wants to be supportive in the context of the huge humanitarian crisis caused by the war in Ukraine. For more than 20 years our mission has been to create value for the job seekers, the businesses and society.

JobTiger’s team would like to lend a hand during this difficult time to help those seeking asylum in Bulgaria. After ensuring the physical safety of refugees and that their basic needs are met, they may need support to find work or to integrate into society.

That is why JobTiger.bg has implemented a job search filter „Suitable for refugees“.

This feature aims to connect all employers with suitable work opportunities for refugees.

Every company can publish a free job ad and choose the option “Suitable for refugees”.

The job ads will be published in www.JobTiger.bg and will be additionally shared in our social media channels.

We are encouraging all employers with suitable open vacancies to publish their job ads and to use this feature. We believe that only through united actions we will ensure that people in heed have better opportunities.

In the last few days, a lot of Bulgarian organizations, companies and warm-hearted people are joining forces to help in the humanitarian crisis. JobTiger joins these efforts to help the work integration of all those seeking shelter in our country. The possibility of a decent livelihood is key to overcoming difficulties.

For more information: the JobTiger team is at your disposal at: +359 2 49180 00 and email: office@jobtiger.bg You could also reach us through our  Facebook и LinkedIn pages.

Свързани публикации