Организаторите на HackBlagoevgrad: „Искаме да провокираме участниците да създадат нещо различно и уникално“

startup-photos-large

Между 14 и 20 ноември 2016 г. ще се проведе ИТ форумът HackBlagoevgrad. Зад организацията му стоят група ентусиазирани млади хора, които искат да докажат, че и в Благоевград има множество запалени ИТ ентусиасти. Мероприятието ще се проведе в кампуса на Американския университет в България. Използвахме случая, за да поговорим с организаторите – за идеята, за целите им, за трудностите в реализацията. Ето и какво ни споделиха те.

Най-напред – честито! Честито за идеята и смелостта да реализирате мечтите си. Моля, представете екипа, който стои зад това събитие?

Зад всяка една поставена цел стои група от хора, обединени около сходни интереси и виждания, които имат желанието да достигнат до успешен краен резултат, а именно реализирането на определена идея. Екипът, който стои зад това събитие, е сформиран от група млади и мотивирани студенти от различни университети. Всеки един от нас има желанието  да бъдат осъществени идеите, поставени в основата на това събитие.

Как и защо идеята се претвори точно в този формат?

Форматът на състезанието беше определен след множество проведени срещи, на които се обсъждаха различните варианти на подобен тип състезания и след определен брой отправени предложения, се стигна до крайното решение той да включва две части. В така наречения първи етап се включват представяния на иновативни и привличащи интереса теми, свързани с ИТ сферата, които ще бъдат поднесени по различен и атрактивен начин. Вторият етап ще бъде под формата на състезание между участниците, които за 48 часа ще трябва да създадат продукт, който да спечели журито.

Всяко мащабно събитие (а това е именно такова) има някаква конкретна цел. Каква е вашата и как смятате да измерите резултатността си, както и дали целта е била постигната?

Целта на събитието е да успее да провокира участниците да създадат нещо различно и уникално, само по себе си. Да се съберат на едно място идеи и предложения, които са родени в момент, в който конкуренцията извежда на преден план най-добрите качества у участниците. Това е и конкретно целта на първия етап, в който показването на иновативни технологии, ще провокира иновативното мислене на участниците, което от своя страна ще доведе до успешното представяне на различните идеи. Резултатът от това събитие ще бъде началото на една ИТ общност в града, която търси реализация в този тип сфера. За нас целта на събитието ще бъде постигната, когато след края му не само участниците, а и самата публика изяви желанието си то да бъде повторено. А още по-големият успех ще бъде, когато самите участници бъдат инициатори на идеята да се повтори подобен тип събитие.

Всяка нова инициатива, докато още не е тествана, се сблъсква с редица организационни трудности. С какво трябваше да се справите вие и кой ви подпомогна по пътя към успеха?

Желанието  за реализация винаги върви ръка за ръка с трудностите по пътя към успеха. Но никога не трябва да се отказваш пред тях и именно това е, което научихме в последните няколко месеца. В този период на работа ние срещнахме две основни трудности. Първата от тях бе моментът, в който трябваше да се организира и сплоти самият екип, защото реално никой от първоначалните инициатори не се бе сблъсквал с подобен тип организация и в самото начало никой не знаеше какво ни очаква. Втората ни трудност бе да мотивираме фирмите да се доверят на нашата идея и да ги убедим в това, че има заинтересовани млади хора, които искат и могат да бъдат част от такова събитие, проведено на територията на този град. Тук е времето да изразим своята благодарност към членовете на ХакБългария за това, че организираха екипа и бяха връзката между отделните звена, които после се свързаха така, че образуваха едно цяло. И в момент, в който тръгвахме в грешната посока, те ни показваха правилния път.

Ако събитието протече по план и заложените цели бъдат постигнати, планирате ли да превърнете инициативата в ежегодна? Ако да, защо?

Човек прави втора стъпка напред, когато първата му е била успешна. Успех за нас ще бъде интересът, който събитието ще събуди у всички преки и косвени участници. И в момента, в който разберем, че интересът е голям, желанието ни ще бъде събитието да се превърне в ежегодно, защото то ще ангажира младите хора с нещо, в което те самите искат да взимат активно участие. А когато правят това, което им харесва, неминуемо успехът ще бъде налице.

И още един въпрос за бъдещето – ИТ индустрията се разраства непрестанно, а квалифицираните кадри все не достигат. Как, според вас, трябва да се реши този казус в идните години и смятате ли, че подобни събития подпомагат бранша и привличат нови ентусиасти в тази професионална сфера?

Ние наистина вярваме, че събития от този вид носят успех на ИТ индустрията и по-конкретно поставят началото на откриването на качествени кадри в областта. Точно заради това искаме да реализираме успешно тази идея. Нашият екип смята, че не трябва обучаването на кадрите и концентрацията на такива ентусиасти да  бъде разположена на едно място. На мнение сме, че трябва да бъде разпростряна и на места като този град, където има наличие на мотивирани хора, които могат и искат да се развиват в тази сфера. Благоевград е типичен пример за това, че има наличие на ентусиасти, но няма място за реализация им и именно това ги изпраща на заден план, където те остават в сянка и не могат да бъдат забелязани и оценени.

Това е и една от основните идеи – да покажем, че кадрите са качествени и могат да допринесат за развитието на ИТ индустрията. Че това събитие може да обхване не само студенти от първи и втори курс, а и ученици, за които събитието ще бъде мотивация да се занимават с такъв тип реализация още от един по-ранен етап. Така и самите кадри ще бъдат по-квалифицирани и подготвени, когато излязат на пазара на труда. С подобни инициативи може донякъде да бъде решен проблемът с недостига на професионалисти в областта, като считаме, че на такова събитие откриването на „правилните хора“ е един от най-големите успехи. С това смятаме, че ще поставим началото на тази обратна връзка между учениците и институциите, чрез която самите обучавани кадри ще изискват по-качествена подготовка.

Свързани публикации