Спечели стипендия за TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма за България

От началото на 2014 г. JobTiger, в партньорство с TÜV AUSTRIA Akademie и ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България, организират TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма за България.

Програмата е базирана на TÜV AUSTRIA Akademie ноу-хау и е адаптирана към особеностите на българския пазар. TÜV AUSTRIA Мениджмънт програмата е насочена към мениджъри и служители на високи постове, като акцентът е насочен към получаване на изцяло практически знания от успешни мениджъри и експерти в различни бизнес направления.

TÜV AUSTRIA Management Program има за цел да развие бизнес уменията на участниците, да обогати познанията им в областите: маркетинг, икономика и право, с оглед повишаване качеството на комуникацията с клиенти. Гост-референти са български и чуждестранни успешни бизнес мениджъри и експерти, с доказан практически опит в различни бизнес сектори, готови да споделят своите знания, умения и опит.

Продължителността на Програмата е четири месеца – общо 17 присъствени дни и един ден за сертифициране. На успешно завършилите програмата ще бъде издаден TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert – високо реномираната международна сертификационна и мониторингова група, част от топ-институциите, предоставящи независимо сертифициране.

По традиция, JobTiger обявява конкурс за една пълна стипендия в размер на 2400 евро и една стипендия в размер на 1200 евро за TÜV AUSTRIA Management Program.

Критерии за участие в конкурса:

1. Завършено висше образование и три години трудов стаж.
или
2. Завършено средно образование и пет години трудов стаж.
или
3. Ако следвате и досега не сте работили, може да кандидатствате за участие в Програмата.

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография
  2. Есе по избор на една от трите теми:
    • Лидер и/или мениджър в XXI в.?
    • Трябва ли българските компании да развиват корпоративна социална отговорност?
    • Хуманистично ли е да се управляват хора?

/Дължина на есето – не повече от 2 страници word формат на шрифт 12/

Кандидатурите се изпращат на адрес tuv@jobtiger.bg

Срокове за кандидатстване:

Крайният срок за кандидатстване е 27 април 2014г.

До 29 април 2014г. всички номинирани кандидати ще бъдат  уведомени по имейл, че продължават напред.

Финалът ще се проведе на 30 април 2014г. в София и ще включва групова дискусия и личностни интервюта.

Повече индормация за TÜV AUSTRIA Мениджмънт програмата можете да намерите тук и на сайта на ХуМан.

Trust & TUV Better 1

Публикации от серията