Ученето е удоволствие

Lifelong Learning или „учене през целия живот“ e процесът на придобиване на знания след завършване на образованието. Заради застаряване на населението Европейската комисия има дългосрочна стратегия за насърчаване на ученето през целия живот, като така иска да стимулира не само активното гражданство и личностното развитие, но и конкурентоспособността и участието на пазара на труда.

Невена Раковска разказва как във Фондацията на бизнеса за образованието са стигнали до идеята за по-нестандартно привличане на вниманието към възможности за учене през целия живот, тъй като нашата страна “се слави“ с най-ниско участие (2% от цялото население) във всякакви форми на учене в целия живот, т.е. хората много рядко участват в образователни инициативи, след като излязат от училище или университет .

„Решихме да популяризираме възможностите за ученето през целия живот по по-различен начин – създадохме профил във Фейсбук, който се казва „Ученето удоволствие“ с информация за курсове, отворени врати и всякакви образователни инициативи. Направихме и пет празника на ученето в различни градове с дни на изкуствата, творчески ателиета, посещения в биоферми, занимания с нови технологии“, сподели Невена.

Така успяват да привлекат цели семейства, за да ги убедят, че ученето има и забавна страна. Идеята се мултиплицира и различни организации прилагат идеи от проекта, който продължава и през 2012 с шест регионални празника през есента и създаване на инициативни съвети в 28 града, които да могат сами да организират празници по места. Идеята идва от празника на ученето в Корк в Ирландия, който се провежда вече десет години и привлича огромна публика, а местни организации представят своите програми за обучение.

„Искаме да привлечем вниманието на хората да се възползват от форми за продължаващо обучение и развитие, за преквалификация и смяна на професията, кариерно ориентиране и развитие, както и от занимания за свободното време, които също допринасят за развиване на различни умения. Например чрез спорта човек придобива умения, полезни и на работното място – да си добър партньор, да познаваш честната игра, да си активен и предприемчив, да използваш тактики и много други преносими умения“.

Сред иновативните техники за обучение, показани по време на празниците на ученето, са йога за обучение на чужди езици и обучение с един компютър и много мишки. Чуйте още във видео разговора с Невена и видеото от празниците на ученето.

 

Публикации от серията