Христо Стоянов: Работя за подобряване на имиджа на HR професията

Така се случва, че отново интервюирам Христо Стоянов от TESY в приятната обстановка на хотелски бар. Първият път разговаряхме на годишната конференция на БАУРЧР, в която той членуваше, а сега – в края на един пълен с дискусии ден по време на 16-ия HR уикенд, организиран от JobTiger. Първият път кризата не беше дошла, сега HR професията според него е с крачка назад към административните функции. Общото? Продължава да прави всичко, за да създава добри условия за развитие на HR професията и за привличане на новите колеги в бранша към каузата HR.

„Какво е талант? Колко от фирмите имат написано в документи какво екипът разбира под талант? Ако не сте наясно какво са таланти как тогава ги управлявате?“

Така Христо обяснява защо държи на писаните правила и процедури, когато се отнася до управление на човешките ресурси. И изясняване на терминологията. За да знае всеки във фирмата какво се разбира под подбор, мотивация, производителност, талант.

„Звучи елементарно, но като не знаеш дали всички от екипа разбират едно и също, няма как да има добри и трайни резултати за фирмата“.

Къде е мястото на HR мениджъра – като част от топ мениджмънта или като вътрешен консултант? От кое да бъде повече и къде е границата между двете функции? „Доволни хора биха допринесли добре за екипа и компанията, така че HR мениджърът трябва да си позволява понякога да бъде повече вътрешен консултант, за да има спокойствие в екипите“, смята Христо.

От 2000 г. той много активно участва в конференции и форуми, за да „подобри  имиджа на професията“. Като участник и привърженик на  HR уикендите твърди, че те са идеални, за да може в неформална обстановка „да си споделяме честно и искрено нещата, а не да правим велики презентации на конференции и в кафе паузите да споделяме колко зле са нещата в нашата фирма“. Ползите от откровеността са видими – голяма част от участниците в първите уикенди в момента вече са HR мениджъри на водещи международни организации.

„Какво по-хубаво от това?“

Публикации от серията