Два типа страст: която да последвате и която не трябва да следвате

Благодарение на това кратко видео ще имате възможност да чуете изводите, до които е стигнал когнитивният психолог Scott Barry Kaufman, изследвайки креативността на ума. Страстта е основният двигател на тази креативност. Страстта е горивото, което ни зарежда за велики дела. Може да имаме цялото умение за дадена дейност на света, да сме интелигентни, да можем да мислим за различни възможности, но ако не сме мотивирани да го превърнем в нещо полезно, всяко умение ще си остане инертно.

Има различни видове страст. При хармоничната страст дейността, с която сме ангажирани, е здравословна част от идентичността ни. Всеки път когато се занимаваме с тази дейност, се чувстваме наистина добре. Тя съответства на останалите елементи от ценностната ни система. Имаме контрол над действията си. Можем да спрем да се занимаваме с това, когато сметнем за необходимо. Дейността ни не зависи от непредвидени външни обстоятелства.

Ученият Robert Vallerand изследва хармоничната страст и я разграничава от обсесивната страст. При обсесивната страст дейността винаги е свързана не просто с външни обстоятелства, а със самочувствие: занимавам се с нещо, за да повиша самочувствието си, да се почувствам по-значим/занимавам се с нещо, за да получа одобрението на мой близък/занимавам се с нещо, защото искам да печеля непрестанно. Обсесивната страст не ни е вътрешноприсъща. Изследването на креативността е установило, че тя е форма на реализация на хармоничната страст, на вътрешната мотивация.

Много хора ни призовават да следваме страстта си – най-баналният съвет, който може някой да даде. Постоянно „следваме“ страстта, която е една крачка преди нас, а всъщност трябва да я направим интегрална част от себе си, с която сме в синхрон. Не казвайте „аз обичам баскетбол“, а „аз съм баскетболист“, съветва Scott Barry Kaufman. Думите имат значение, както и разказите, които създаваме за себе си. Направете страстта част от своята идентичност, станете едно със своята страст.

Усилията и страстта са в непрекъснат цикъл. Не следвайте страстта си, въплътете я в себе си, в живота си, за да се радвате на безусловен успех в своите начинания.

Свързани публикации