Как да кандидатствате за работа в сфера, в която нямате никакъв опит?

Как да кандидатствате за работа в сфера, в която нямате никакъв опит?

На всеки се е случвало, докато преглежда обявите за работа, да попадне на такава, за позиция, която с удоволствие би заел. Разглеждайки обстойно изискванията обаче, забелязваме, че нямаме нужната квалификация, която се изисква. Въздъхваме и продължаваме търсенето обезсърчени. Трябва ли да се отказваме така леко обаче? Или има как да използваме натрупания от нас опит в наша ползва и да убедим рекрутърите, че всъщност сме подходящи за мястото? Ето няколко съвета:

  1. Определете базисните си умения

Тук оставяме експертизата и ясно обозначимите професионални умения на страна и се връщаме към суровия материал. Отдайте се на дълбок размисъл и анализ, дори консултация с близки, приятели, колеги, и съставете списък на нещата, в които сте добри. Помислете за ваши ценни лични качества, които могат да ви бъдат полезни за съответната позиция; отбележете вашите по-важни постижения в професионален, а дори и образователен план. Спомнете си за позабравени обучения, курсове, сертификати, които имате. Стажове и доброволчески позиции също биха проработили във ваша полза. Обикновено се оказва, че всеки има много повече ценен опит, отколкото предполага, стига да се мисли концентрирано и с конкретика.

  1. Направете проучване

Ако имате приятели и познати, които работят на такава или сходна позиция, разпитайте ги детайлно и пространно какво, според тях, а и според мениджърите им, означава да си добър кадър в конкретната сфера? Това, което пише в обявите за работа, често не е всичко – винаги има неща, които са недоизказани или които се разкриват в течение на работния процес. Проучете всичко, което е възможно за позицията и след това обмислете сериозно – формалните и неформалните изисквания. Помислете имате ли нагласата и мотивацията, които ще ви помогнат да се справите с новите си задължения? С тази „информация от кухнята“ със сигурност бихте направили и силно впечатление по време на евентуално интервю – всеки работодател би наел човек, който очевидно разбира детайлно позицията, за която кандидатства, отколкото някой, който има повече опит, но е крайно неадаптивен.

  1. Създайте паралели!

Вече имате списък с множество ваши умения и качества, за които вероятно не сте и подозирали, а също така и пълното описание на позицията – с писаните и неписаните изисквания и очаквания спрямо идеалния кандидат за нея.  Сега следва да проверите до каква степен вашето неформално CV отговаря на неформалните изисквания за желаната от вас позиция. Може ли да използвате част от предишния си опит в тази нова сфера? Как и защо? Опишете с какво бихте могли да допринесете и да бъдете полезни. Как може да адаптирате конкретните си умения от една сфера в друга. Бъдете креативни – обмислете по-специфични, но и по-универсални качества, които всъщност са важни за почти всяка позиция днес и представете ползата от своя опит убедително.

  1. Потърсете обратна връзка

Стигнали сте дотук, решили сте да предприемете крачката и да кандидатствате за позицията. Пренаписали сте CV-то си, за да звучи убедително и сте изтъкнали нови, но важни за съответната позиция умения. Ако имате възможност, покажете това на ваш приятел, който има опит в конкретната сфера. Нека ви даде искрена обратна връзка и сподели как му звучи тази кандидатура – наивна ли е или впечатляваща? Може да го попитате следните въпроси:

  • Как би реагирал на кандидат, който твърди, че има точно този набор от умения и опит?
  • Има ли нещо, на което е трудно да повярва?
  • Има ли по-добър подбор от думи или изрази, които е добре да се използват?
  • Кои са най-добрите и лошите моменти от кандидатурата?

След това използвайте този полезен фийдбек, инкорпорирайте го към това, което вече сте подготвили и стреляйте! Убедете евентуалния си работодател, че сте достойни за позицията именно заради уникалния опит, който имате, а не въпреки него! Разбира се, всичко това не важи за някоя абсурдна крайност, в която бивш мениджър би решил да кандидатства за позиция лекар, без да има нужното образование. Отвъд това обаче пазарът на труда днес позволява сравнително лесно преквалифициране и всичко в рамките на нормалното е абсолютно възможно.

Свързани публикации