Преимуществата на малкия бизнес

Преимуществата на малкия бизнес

Много е изговорено за плюсовете на големите компании – започвайки от принципно по-големия ресурс, с който разполагат (което обикновено означава по-големи заплати), до условията, бонусите, които предлагат и прочие. Но и по-малките организации имат своя значителен професионален „чар“, който става все по-обаятелен за повече хора. В какво се изразява той? Ето няколко примера:

  1. По-малко бюрокрация

Малките компании често имат доста по-хоризонтална структура на управление. Това е предпоставка за по-добри взаимоотношения между служителите и мениджърското ядро, което създава съвсем друг тип среда за работа. В големите компании комуникацията между тези две вътрешни сфери често е невъзможна или опосредствана от други фигури. Екипите в малките организации обикновено са по-сплотени, а това със сигурност е добра мотивация за много професионалисти да търсят реализация в малък, тепърва развиващ се бизнес.

  1. По-разнообразни задължения

В корпоративната среда обикновено работните задължения са изключително строго рамкирани. За някои това е предпочитано – не се налага да се занимават със задачи, които не са в тяхното поле на експертиза. В малките фирми това не е така – на кадрите често им се налага да се обучават в движение и да правят неща, които са извън професионалната им „зона на комфорт“. Това може да бъде голям плюс, тъй като предполага развиването на нови умения и знания – нещо, което е полезно и мотивиращо.

  1. По-големи възможности за растеж

Това донякъде е свързано с миналия параграф. Малките компании активират адаптивността на своите кадри, провокирайки ги да са в постоянен „растеж“. Но това не е само на ниво умения. Колкото повече се развива една такава организация, толкова по-ясни, видими и удовлетворяващи са резултатите – движение, което е трудно да се отчете в една компания-мастодонт, например. А развиването на бизнеса обикновено носи нови възможности за служителите – както за заемане на по-отговорни длъжности или работа върху по-сериозни проекти, така и по отношение на възнаграждението.

  1. По-гъвкаво работно време

Малките компании обикновено са по-отворени към нестандартни решения за работното време. Не е рядкост да предлагат възможност за работа от вкъщи, по-лесни процедури за взимане на почивка или отпуск или изготвяне на индивидуални графици на служителите, които не са задължително в рамката „девет до пет“.

  1. Семейно усещане в работната среда

Една по-малка организация предполага и по-малък и сплотен екип. А сплотеният екип е чудесна предпоставка за работна среда, която се усеща като малко „семейство“, в което професионалните отношения са заздравени и от приятелски такива. Това е доста по-трудно постижимо в големите компании с огромни екипи (в които служителите често не се познават), а за много хора, този тип отношения на работното място стават все по-важен мотивиращ фактор.

Свързани публикации