Увеличете активността на вашата Facebook страница на базата на тези 3 психологически принципа!

Увеличете активността на вашата Facebook страница на базата на тези 3 психологически принципа!

Несъмнено в дигиталния маркетинг днес, Facebook е водещ инструмент – е, поне ако платформата се използва правилно! Проучване от втората половина на 2016-та година показва, че месечно в най-популярната социална мрежа има над 1,8 милиарда активни потребители. В същото време, много хора не осъзнават как базисни принципи от психологията, могат да бъдат интегрирани към маркетинг стратегиите и да доведат на въвличането на множество потенциални потребители. Ето три такива, които бихте могли да използвате във вашата следваща кампания:

  1. Принципът К.I.S.S. (познат още като „киспринцип“)

Тази закачлива абревиатура всъщност означава „Keep It Simple, Stupid“ или „Направи го простичко, глупчо!“. Това е основен принцип в проектирането и дизайна, но постепенно намира много широко приложение и в области като стратегическо планиране, мениджмънт, изготвяне на рекламни послания и презентации. Разпространеността на този подход не е случайна, а актуалността му е по-голяма днес, отколкото когато и да било до този момент. Защо? Отговорът е ясен – предвид огромния поток от информация, с който биваме заливани постоянно, хората се уморяват от дългото, тежкото, сложното. Кратките, ударни и хващащи послания са много по-добър начин да грабнете вниманието на някого, отколкото чрез провокации, които изискват твърде много усилия и енергия. В епоха, когато вниманието на потребителя се задъръжа върху дадено съдържание между 4 и 5 секунди, е важно с няколко думи да можете да кажете много и да спечелите интереса на човека срещу екрана. Нещо повече – забележете все по-нарастващата употреба на видеа със субтитрирани акценти върху тях или изображения, върху които е надписано нещо кратко и грабващо. Изградете Facebook маркетинг кампанията си около този принцип и няма да сгрешите!

  1. Закон на сходността

Законът на сходността е част от един от най-важните дялове в психологията, а именно – Гещалт психологията. Без да влизаме в подробности за нейните постулати, ще се насочим само към принципна на сходността. Окрупнено и грубо казано, това е предразположеността за възприемане и имитиране на успешни поведенчески модели. Преведено на езика на Facebook маркетинга означава следното – не се страхувайте да черпите опит и да използвате стратегии на успешни страници в социалната мрежа. Със сигурност има не една или две такива, на чиято активност и успех в това да въвличат потребители, се възхищавате. Вземете най-добрите примери от тях,  но не забравяйте да ги адаптирате към конкретните специфики на вашата дейност, продукт или услуга. Нещо повече – потребителите често улавят това сходство – било интуитивно или не – и ви слагат в графата на тези, които използват Facebook по начин, по който им се нрави, свързвайки ви с други добри практики. Така впечатленията, които създавате чрез употребата на определени маркетинг стратегии, стават успешни не по един, а по два начина!

  1. Теория на конеца

Тази маркетинг теория е всъщност един много прост пример с конец, който малко напомня пословица или басня. Вземете един конец и го опънете на масата. Ако се опитате да го избутате от единия до другия край, той ще се събере на хаотична купчина и ще се оплете. Но ако хванете единия му край и го издърпате, той ще се движи в своя подредена, последователна линия. Същото важи и за маркетинга. Хората не обичат да бъдат натискани да харесват нещо, да им се настоява колко е добра дадена услуга или продукт. Това поставя бариера между тях и вашия бранд. Те следват добрия пример – нишката, която вие водите. Ако се движите в посока, която самите вие вярвате, че е правилната (но не натрапвате това агресивно!), потребителите ще станат ваши естествени последователи. За това не натискайте, а водете!

Свързани публикации