Въпросите, които затрудняват всички на интервю за работа – как да им отговорим? (част I)

man-people-space-desk-largeЯсно е, че независимо колко задълбочено и отдадено се подготвяте за дадено интервю за работа, никога не можете да бъдете напълно подготвени. Напрежението – малко или много – си остава, а непредвидените и неочаквани въпроси са почти винаги сигурни. По-лошото е, че дори много от обичайните питания на интервюиращите могат да ви създадат главоболие, да спънат увереността ви и да оплетат езика ви. Макар и неприятни, тези въпроси рядко са зададени с умисъл за заяждане – по-скоро имат за цел да ви провокират и да покажат „от какво сте направени“, ако си позволим метафората. Ето няколко такива примера заедно със съвет как бихте могли да реагирате, ако се почувствате приклещени в ъгъла.

  1. „Разкажете ми за себе си“

На пръв поглед това е невинен и лек въпрос, но съдържа много „подводни камъни“. Макар в основата на успешните интервюта да лежи добрият разговор (а не разпит!), този въпрос често подвежда в неправилна посока – към твърде лични признания, отиващи далеч отвъд професионалното.

Как да отговорите?

Избягвайте да говорите – поне на този етап – за своите хобита, семейство и прочие. Наблегнете на образованието, настоящия си и предишен професионален опит. Ако протичането на интервюто го предразположи, оставете личните си интереси за неформалния разговор, който често се случва след този тип събеседвания.

  1. „Каква е мечтаната от вас работа?“

Друго подвеждащо питане. От една страна е важно да не прекалявате с изкуствен ентусиазъм и да не изпаднете в 15-минутно обяснение как това е мястото, за което сте мечтали винаги (освен ако наистина не е така). От друга страна, не е редно да признаете, че имате друга мечтана цел, а това е само поредната стъпка към нея – междинен ангажимент, който вероятно няма да е дълготраен.

Как да отговорите?

Бъдете кратки, ясни и лаконични колкото ви е възможно. Например: „Това е мястото, на което силно желая да работя в момента!“.

  1. „Как се подготвихте за това интервю?“

Този въпрос цели да разбере доколко всъщност сте заинтересовани от мястото, на което кандидатствате. Дали това е просто поредната обява, през която сте минали и сте решили да кандидатствате или сте отделили по-сериозен времеви ресурс, за да се запознаете добре с дейността, историята, постиженията, профила и целите на компанията.

Как да отговорите?

Покажете, че наистина сте си направили труда да проучите добре евентуалното си бъдещо работно място. Демонстрирайте интерес към продуктите или услугите, които предлага компанията, към последните новини, свързани с нея, минали или актуални промени в нейната политика, важни трендове в съответната индустрия, касаещи и бизнеса на вашия работодател. Ето това ще създаде сериозно и положително впечатление!

Следват част II и част III!

Свързани публикации