Поставянето на цели и адаптирането – Елица Костова разказва защо са важни за кариерата

Поставянето на цели и адаптирането – Елица Костова разказва защо са важни за кариерата

24313062_10212551573316840_5592404060830691253_oДа сме доволни от това, което работим, и от постиженията си в професионален план, е изключително важно за цялостното ни щастие. Ето защо никога не е безсмислено да направим промяна в кариерния си път или да положим усилия да развиваме още и още качества и умения в себе си.

Поводът да се запознаем с Елица Костова бе второто издание на Scale Up Your Career през 2019 г. – Scale Up е форум за хора с поне 2-годишен професионален опит, желаещи по-добра реализация и/или преориентиране. Добрата новина е, че събитието е безплатно за посетители, лошата… че следващото му издание ще е чак през септември. Ето защо решихме да научим част от най-важните неща за изграждането на удовлетворяваща кариера още сега. Вижте отговорите на Елица Костова, която е опитен консултант в сферата на образованието и професионалното ориентиране, както и в подпомагането на организации в усилията им да ангажират по-ефективно служителите си.

Кой има нужда от повече помощ – организациите или хората?

– Въпрос за 1 милион долара е това, но в случая бих казала, че са организациите. Има разпространено мнение, насадено от литературата за взаимопомощ, че всичко е в ръцете на индивида. Това е така, но и не съвсем, защото има и организации, които в процесите си на работа, в културата си на работа и заради това, че не разбират как точно да ангажират служителите си, всъщност поставят толкова пречки пред тях, че става невъзможно дори най-амбициозният служител да изрази потенциала си. Ще дам един пример: когато за една организация е ясно, че тя е малка и има нужда от хора, които са с по-предприемачески дух, които са по-проактивни, които не чакат някой да им каже какво да свършат… би следвало – както във възнаграждението, така и цялостно в комуникацията – такива поведения да бъдат възнаграждавани. Често обаче тези, които са проактивни, печелят същите пари като онези, които не са, и не получават и никакво морално възнаграждение.

Как да разберем кога имаме реална нужда от промяна?

– Има три доста добри индикации кога човек трябва да се преквалифицира. На първо място е начинът, по който човек се чувства: ако е неудовлетворен, немотивиран, дори леко депресиран на работа, тогава е нормално да се замисли за промяна. Вторият индикатор е, ако човекът не се е развивал, преквалифицирал или не е добивал нови умения в последните 2-3 години. И третата индикация е, когато човек има ясна цел и вижда, че не се движи към нея, тогава е естествено да направи промяна. Тази цел може да има много превъплъщения, много често тя е финансова и това е ОК.

Каква е следващата логична стъпка?

– Най-добре е човек да потърси подкрепа за това някой да му помогне да изгради по-добър кариерен план. Кариерните консултанти са доста различни и всеки има свой подход, но има базови неща, които не могат да бъдат подминати. Такова е създаването на личен профил: кои са силните и слаби страни на човека, неговите умения и ценности, какво го мотивира, какви са целите му… След това идва етапът на поставяне на цел и развиване на умения за постигане на успех, като умения за планиране и адаптиране например. При някои хора трябва да се развива последователност, това е по-скоро при младите – да не скачат от едно нещо на друго. При други е нужно да се развият умения за себепредставяне и т.н.

На първия етап – самопознанието, не можем ли да се справим и сами?

– Нещо, което хората много често допускат като грешка – те се вглъбяват и започват едно безкрайно интровертно търсене, което отново е подхранено от книги за взаимопомощ и изказвания на мотивационни лектори. Но всъщност не е необходимо човек безкрайно много да се взира навътре в себе си и да си задава безброй въпроси. По-скоро е добре да се достигне до едно оперативно ниво на яснота: в какво е добър човек, какво го мотивира и коя е неговата следваща цел. Ние по-скоро търсим коя е следващата най-смислена стъпка, а не гледаме какво ще се случи след 20 години. Кариерното развитие е не повече от 30-40% себепознание, може би дори 30% и в останалите 70 % е умението човек да поставя и постига цели, да се адаптира и да се преквалифицира. Нали и затова толкова много се говори за учене през целия живот, защото никой в днешно време няма очакването, че с една диплома ще изкара цял живот.

Хората с поне 15-20 години опит на пазара на труда, не са ли вече обезверени и нерешителни по отношение на промените?

– Тези, които идват при мен за консултация, не са скептични, не са обезверени, но определено при тях има по-голям консерватизъм, трудно биха скочили в съвсем различна сфера. И другото, което е характерно, а и тъжно – че това са хора с недостатъчно висока самооценка, а именно те са хората, които са развили компетенции, които имат стойност на пазара на труда.

Как форумът ще „пипне“ тези болни теми?

– Той е специално насочен към хората с опит. Ще предложим много фокусирано и целенасочено съдържание, което до голяма степен ще е и интерактивно. Ще има различни работилници, в които по интерактивен начин ще бъдат представени различни кариерни пътеки. Всяка една компания, предлагаща работа, ще подготви свой отделен казус. Един потенциален казус би могло да е разрешаването на конфликт между клиент и служител. Може да бъде поискано от участниците да конструират нещо, за да се преценят техните умения за комбинативност, за креативност или пък ще бъдат изпробвани в съставянето на маркетингово послание. Това, което не може да се намери в интернет, и това, което ние ще предоставим, е преживяването с цел придобиване на по-голяма яснота за кариерния път.

Тази година събитието Scale Up Your Career ще се проведе на 29 септември в Интерпред – СТЦ София. Регистрацията за компании и посетители вече е в разгара си. Очакваме ви!

Интервюто е взето от Мая Рашева и е публикувано за първи път в бр. 28 (2019 г.) на сп. Журнал за жената.

 

Свързани публикации