Уебинар за е-уменията на младите хора

Уебинар на тема „E-уменията на младите хора – ключ към успешна професионална реализация“ ще се проведе на 25 април т.г. от 10.30 до 12.00 ч. Той може да бъде проследен в канала Discussions.idg.bg. В уебинара ще бъдат споделени  гледните точки на JobTiger, Българската асоциация по информационни технологии, Junior Achievement, AIESEC и Ноема, а също и на някои представители на български работодатели. От страна на JobTiger ще участва изпълнителният директор Светлозар Петров.

Уебинарът е продължение на Европейската седмица на е-уменията. В нея бяха разгледани теми като новите умения на младите хора и работните места в областта на цифровите технологии за Европа, несъответствията между образователната система и пазара на труда, стремежът да се повиши квалификацията на младите европейци. Тези въпроси ще бъдат обсъдени и по време на уебинара. Ще бъдат представени и анализирани данни от две проучвания, проведени в рамките на проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012 г.“ през февруари и март. Първото показва как учениците и студените оценяват нивото на е-уменията си, а второто дава гледната точка на работодателите относно изискванията към наеманите от тях млади хора.

 Основните акценти, на които ще се спрат официалните гости са:

-Какви проблеми срещат младите кадри при усвояването на е-уменията?

-Какво е мнението на работодателите за базисната компютърна грамотност на младите хора у нас като цяло?

-Кои са основните пропуски на младите по отношение на компютърната им грамотност?

-Конкурентноспособни ли са младите хора у нас на връстниците си в ЕС?

Формата за предварителни въпроси на Discussions.idg.bg дава възможност на читатели и слушатели да изказват мнение и задават въпроси. Въпросите ще бъдат публикувани на страницата, а по-интересните от тях – зададени по време на уебинара.

Слушателите имат и възможност да се включат в обсъждането, като за целта е необходимо да разполагат със слушалки и микрофон.

За да се включите и вие в дискусията е необходимо да се регистрирате тук.

Архив на всички уебинари до момента може да намерите тук.

Свързани публикации