Инспекция по труда

Трайно намаляват нарушенията по заплащането на труда

Трайно намаление на броя на нарушенията по заплащането на труда, както и на дела им спрямо останалите нарушения по трудови правоотношения, отчита Инспекцията по труда от 2013 г. насам. Това… Прочети цялата статия…

Почти 1 млн. българи са работили извънредно през 2014 г.

Правилата за полагане на извънреден труд са стрикно определени в българската нормативна уредба 929 084 работници и служители в България в 3516 предприятия са положили 14 532 551 часа извънреден… Прочети цялата статия…