кариера в неправителствения сектор

Първи кариерен форум в неправителствения сектор

Първи кариерен форум в неправителствения сектор – София, 31 май, в двора на СУ „Св. Климент Охридски“.