Lindström

Lindström: „Надяваме се на нови бизнес възможности, след участието ни в HR Industry“

Lindström: „Надяваме се на нови бизнес възможности, след участието ни в HR Industry“.