майкрософт

Корпорации стартират глобални инициативи срещу младежката безработица

Младежката безработица по света нараства. Бенетон и Майкрософт се опитват да я преодолеят.

Колко е важно да управлявате онлайн репутацията си

Онлайн репутацията е изключително важна, но често подценена. Майкрософт съветва как да се предпазим от репутационни кризи и как да публикуваме онлайн.