пловдивски клуб за човешки ресурси

Може ли HR мениджърът да е стратегически партньор на топ мениджмънта

Изпълнителните директори очакват от HR колегите си да преценят не само дали кандидатът отговаря на изискванията за дадена позиция, но и дали кандидатът ще пасне на екипа. Какво друго споделиха топ мениджърите на мартенската среща на Пловдивския клуб на специалиста по човешки ресурси – специален репортаж на Албена Паралингова.