Албена Паралингова – изпълнение на поетите ангажименти и навременна обратна връзка

Албена Паралингова – изпълнение на поетите ангажименти и навременна обратна връзка

1. Какъв е първият ми спомен за JobTiger?
Беше лятото на 2010 година. Бях поканена да се включа в един дълъг обучителен проект за
младежи до 29 годишна възраст.
Бях едновременно вдъхновена и загрижена. Никога преди това не бях обучавала едни и същи
хора в продължение на 3 седмици.
В хода на проекта се оказа даже, че, ако не съм организирана, времето за групова работа
може и да не стига. Толкова много неща имаше за споделяне, предаване и усвояване.
Оттогава ми останаха чудесни приятелства с някои от участниците.
От Светльо чух за първи път най-кратката дефиниция за лидерство. Дълго време после се
учех на лидерство от него.
Дистанционно.
(Благодаря!)

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?
Традиция и сигурност.
Експертите по общуване твърдят, че, за да се изгради устойчиво доверие, е нужна
предвидимост.
Всяка партньорство с „Джоб Тайгър“ е свързано с изпълнение на поетите ангажименти и
навременна обратна връзка. Последната е дефицит в много бизнес проекти дори и за
чуждестранни компании в страната.

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
Когато човек използва думата „традиция“, думата „промяна“ не резонира толкова лесно. Това
е уникалното на модела „Джоб Тайгър“ – традицията и промяната танцуват през цялото
време.
За мен в графата „традиция“ ще остане всичко, което е свързано с кариерното консултиране,
от една страна и ежегодното изложение HR Industry, от друга. Тази сплав от това да разбираш
пазара и да го събираш едновременно, сама по себе си е история.
Какво още?
Първата HR медия.
Сега всеки втори професионалист гледа на себе си като на медия.
Въпросът е в дълголетието.
Институционализираното присъствие няма характер на мотивиращ акаунт.

Албена Паралингова, А3-ВД, Развитие на хора, екипи и организации

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията