Диверсификация – пазар на труда, маркет тестове, услуги по подбор и персонал под наем

JobTiger Recruitment Логото на JobTiger Recruitment от 2016 г.

През 2005-а никой в JobTiger не мислеше за разширяване на портфолиото от услуги. Смятахме, че няма нужда да инвестираме време и усилия в това. Това беше напът да се промени.

Работа с нови инвеститори
След първите две-три години работа и натрупването на достатъчно компании – клиенти и хора, търсещи работа, се оказа, че JobTiger разполага с най-голямата база данни, описваща пазара на труда. Това беше забелязано едновременно от нас, от институциите и от първите чуждестранни инвеститори, проучващи България по това време. Беше време след последната голяма криза и чуждестранните инвестиции, които промениха пазара на труда и икономическия облик на страната, още не бяха направени. На всички нива България се стремеше да ги привлече. Българската агенция за инвестиции беше много активна. Създаваха се и мрежи от компании, които да подпомагат този процес. JobTiger от самото начало изпълняваше дълга си, предоставяше данни за пазара на труда и участваше в тези процеси. И до ден днешен тази работа не е престанала и Тигърът е доверен партньор не само при избора на местоположение, но и за наемането на необходимите хора.

Когато инвеститор взема решение да вложи пари и да отвори офис или предприятие в даден регион, обикновено пред него има много възможности. Тогава той пристъпва към събиране на данни за региона и различните държави и градове в него, за да избере най-подходящото за конкретната инвестиция място. Обикновено се разглеждат правните и данъчни условия, пазарът на недвижими имоти, транспортната и съобщителна инфраструктура, конкуренцията, както и много данни за пазара на труда.

Обичайните данни, които се предоставят в началото, са за брой и структура на населението, нива на заетост, наличие и брой на хора с определени образование, професии и опит и т.н. Понякога на следващ етап се правят и т.нар. маркет тестове – за по-точна прогноза колко специалисти с даден профил могат да се намерят и назначат за определен период. Резултатът обичайно е таблица с очакван брой назначения за всеки месец от периода на прогнозата – една или две години. С годините и натрупания опит JobTiger стана изключително точен в определянето на тези прогнози. Директор на колцентър, отворен с наша подкрепа, беше споделил година и половина след старта му: „Мразя прогнозите ви. Каквото и да правя с подбора и рекламата, не мога да мръдна от прогнозираните от вас месечни назначения“. Това беше голяма похвала за работата ни.

Такива проучвания са изключително конфиденциални и за тях е невъзможно да се пише дори и след години. Много често дори специалистите в офиса, които работят по конкретното изследване, не знаят името на клиента и точното време, за което е планирана потенциалната инвестиция. Например един от първите големи инвеститори в аутсорсинг сектора, до оформянето на финалния доклад беше известен в JobTiger като „Херкулес“. Такива кодови имена имат повечето проекти. Повече детайли се знаят обикновено само при работа за разширяване на текуща инвестиция на клиент, например отваряне на офис или производство в друг град.

Прогнози за пазара на труда
С наближаването на приемането на България в ЕС, работата с нови инвеститори стана изключително интензивна. Все повече компании разглеждаха страната ни като подходяща за развитие на бизнеса им. През 2006-а година вече имахме поне две срещи седмично с такива инвеститори, благодарение на уникалната позиция на JobTiger на пазара на труда.

През 2007-а решихме да започнем да публикуваме част от данните за пазара на труда, които събирахме и обработвахме под формата на годишни прогнози за пазара на труда. Пазарът по това време беше изключително динамичен, ставаха много промени и тези прогнози се радваха на голям интерес. За наша гордост бяха и изумително точни.

Пак през 2007-а започнахме да предлагаме в JobTiger.bg и статистика на нетните заплати по сектори и региони в България.

Няколко години по-късно пазарът на труда се промени, навлезе в друга фаза и публикуването на годишните прогнози беше преустановено. По-късно, когато все повече обяви за работа се публикуваха без обявено заплащане (независимо от отстъпките в цената за публикуване при обявена заплата, които давахме), преустановихме и публикуването на статистиките.

Услуги по подбор на персонал
JobTiger стартира услугите по подбор на персонал по естествен начин, като продължение на вече успешната работа по изследване на пазара на труда и натрупаните в компанията знания на база на развитието на кариерното консултиране. Почти по едно и също време през 2005 година няколко от големите ни клиенти, за които правехме пазарни проучвания, избраха България за място на инвестицията си и се обърнаха към нас с молба да ги подкрепим в първите години и да подберем необходимия им персонал.

В началото това ни се струваше като загуба на фокус върху основната ни дейност – обявите за работа. Изпълнявахме съвестно поетите задължения, но възприемахме положението като временно – ще им помогнем, те ще започнат работа, ще се стабилизират и после ще се върнем към обичайната си работа. Оказа се, че грешим. С времето обемът на работата растеше и неизбежно отделихме звено, което за да се занимава само с услугите по подбор.

С годините това звено се разви и днес носи една трета от приходите на компанията. Все още обслужваме част от първоначалните инвеститори, с които започнахме и се радваме и на много други лоялни и доволни клиенти. И все още една част от тях идват в резултат на дейността ни по проучване на пазара на труда и предоставяне на данни за бъдещи инвеститори.

Персонал под наем
Когато дадена компания навлиза на нов пазар, често е по-практично в началото целият персонал да бъде нает на временна работа. Това се налага, за да се забърза процеса по превръщането на инвестицията в работещо предприятие (например докато се финализират процедурите по регистрация на юридическото лице и т.н.), както и за избягване на някои първоначални рискове. Тази практика е обичайна по цял свят и обикновено обхваща първите една две години от работата на инвеститора в новата държава. Тя се използваше особено активно в периода 2005 – 2009 и в България. Много наложени на пазара в наши дни компании започнаха именно по този начин.

Естествено JobTiger беше помолен от инвеститорите, с които работехме, да осигури и тази услуга за навлизането им в България. Така, по естествен начин, започна и работата ни по предоставяне на персонал под наем. По-късно, през 2008 година, тази дейност беше отделена в Tiger OnSite, дъщерно дружество на JobTiger, което и до днес изпълнява тази дейност.

Дружествата се обръщат към използване на персонал под наем (или стаф лизинг) и по-други причини, свързани с оперативни задачи или с по-добър контрол на броя на наетите хора. С годините придобихме и много такива клиенти в България и чужбина.

TigerClub – допълнителни социални придобивки за служителите
TigerClub беше създаден също през 2008 година с цел да подпомага компаниите в предоставянето на допълнителни социални придобивки на техните служители. Тогава идеята за допълнителни социални придобивки беше нова, компаниите тепърва започваха да мислят в тази насока. От помощ при договарянето на допълнително здравно осигуряване до осигуряване на доставка на храна в офиса, бързи и навременни комунални услуги за служителите, като домашен майстор при аварийна ситуация, химическо чистене, почистване на дома и т.н.

По това време договарянето на всички тези услуги и осигуряването на безпроблемното им ползване беше нелека задача, но JobTiger се справи с обичайната си ефективност. Съответно TigerClub се радваше на изключителен интерес сред компаниите.

По-късно с развитието на сектора на услугите в страната, осигуряването на всичко това вече не беше проблем за компаниите и дейността на TigerClub беше преустановена, а дружеството беше закрито през 2018 година.

Резултати от диверсификацията
В края на 2008 година JobTiger вече беше развил портфолиото си и все повече се превръщаше в компанията за комплексни HR услуги, която е днес. Освен сайта за работа, успешно работехме и по подбор на персонал, предоставяне на служители за временна работа и допълнителни социални придобивки за компаниите. Форум „Кариери“ се провеждаше в девет академични града. Диверсификацията беше напреднала и се развиваше успешно.

Точно тя беше и една от причините да преминем успешно през финансовата криза през 2009-2010 година, която постави на изпитание икономиките и компаниите по цял свят. Възможността за лавиране между услугите и за пренасочване на усилията на екипа към онези от тях, които се търсят на пазара, позволи на JobTiger не само да запази, но и да увеличи персонала си в кризата. Много често ние бяхме единствените, които можеха да поемат нови мащабни проекти. Но за това ще разкажем повече в частта от историята на JobTiger, посветена на кризите.

Очаквайте следващата част на историята, посветена на HR одита.
Всички истории можете да видите тук.
Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.

Публикации от серията